Borer sidesteg på Jetta

Resultat av letebrønn 25/8-17 i PL 027D Det norske har sammen med operatør ExxonMobil og partnere Dana Petroleum, Bridge Energy og Petoro, funnet olje i brønn 25/8-17, i Jettaprospektet, sør for Jotunfeltet. Det er påvist olje, men med mindre reservoarbergartstykkelse enn forventet. Det er samlet inn data, inklusive trykkmålinger og oljeprøver i reservoarsonen. Partnerskapet har bestemt å bore et sidesteg for å undersøke om funnet er kommersielt. Brønnen bores i PL027D, men med kostnadsdeling med PL504 og PL169C. Kontakter: Finansdirektør Finn Øistein Nordam; +47 98 28 93 82 Sjef for investorkontakt Knut Evensen; +47 95 07 76 22

About Us

Aker BP is a fully-fledged E&P company with exploration, development and production activities on the Norwegian Continental Shelf (NCS). Measured in production, Aker BP is one of the largest independent oil companies in Europe. Aker BP is listed on Oslo Stock Exchange with ticker 'AKERBP'. More about Aker BP at www.akerbp.com/en/.

Subscribe

Documents & Links