Det norske selger Goliat til StatoilHydro

Det norske oljeselskap ASA (”DETNOR”) selger sin 15 prosent andel i Goliat (PL 229 samt PL 229B og PL 229C) til StatoilHydro. Salget gir Det norske betydelig økonomisk handlekraft.

Salgssummen er 1,1 milliarder kroner etter skatt og transaksjonen har virkning fra 1.1.2008. StatoilHydro tar på seg alle forpliktelsene til Det norske i Goliat-feltet fra denne dato. Kompensasjonen vil således summeres til i underkant av 1,3 mrd. kroner.

Det norske selger sin andel i Goliat for å styrke sin finansielle posisjon og for å kunne løse de oppgaver selskapet vil påta seg i egenopererte lisenser i årene som kommer.

Finansiering av vekst
Administrerende direktør Erik Haugane i Det norske er fornøyd med salget:
- Vi har fortsatt stor tro på Goliat og at det blir et godt prosjekt for rettighetshaverne og Nord-Norge. Vi har vært aktivt med i planleggingen av den kommende utbygging og er trygg på at ENI sammen med StatoilHydro vil bringe dette fram på en god måte. Det norske har i dagens situasjon valgt å prioritere andre utbyggingsoppgaver og å lete fram nye petroleumsressurser. Salget illustrerer de verdier som ligger i Det norskes portefølje. Vi har gjennom salget sikret oss finansiering for alle våre planlagte aktiviteter fram til 2012 og i tillegg skaffet oss finansiell handlekraft og fleksibilitet som kan gi nye muligheter i dagens marked.

Det norske la i september frem plan for utbygging og drift (PUD) for Frøy. Neste år har Det norske et omfattende leteprogram hvor selskapet skal operere ni letebrønner, og tilsammen være med på 12 - 14 brønner.
- Vi skal fortsatt være det mest offensive selskapet på norsk sokkel. Ikke minst gjelder det vår fortsatte satsing i Barentshavet, hvor vi søker nye lisenser i 20. konsesjonsrunde.

Lisensbytte
Det norske styrker sin posisjon rundt Jotun og Frøy ved at selskapet overtar lisensandeler fra StatoilHydro i nærheten til disse feltene. Selskapet vil overta en eierandel på ti prosent i PL 102, med unntak av de produserende feltene Skirne og Byggve. Denne lisensen ligger mellom Frøy og Jotun. Det norske får også StatoilHydros 57 prosent i et utskilt område av lisens 169, like sør for Jotun.

I bytte får StatoilHydro ti prosent av lisens 265. Etter denne transaksjonen beholder Det norske 20 prosent i lisens 265.
Transaksjonen er betinget av myndighetenes godkjenning.

IR-kontakter:
Erik Haugane, administrerende direktør, tlf. +47 90 72 16 55
Knut Evensen, IR-sjef, tlf. +47 95 07 76 22

About Us

Aker BP is a fully-fledged E&P company with exploration, development and production activities on the Norwegian Continental Shelf (NCS). Measured in production, Aker BP is one of the largest independent oil companies in Europe. Aker BP is listed on Oslo Stock Exchange with ticker 'AKERBP'. More about Aker BP at www.akerbp.com/en/.

Subscribe

Documents & Links