En betydelig styrking av Det norskes finanser

Det norske oljeselskap ASA (”DETNOR”) har solgt sin 10 prosent andel i lisensene 316 (Ymefeltet), 316B, 316 CS og 316 DS for 390 millioner kroner til Lotos Exploration and Production Norge AS. Prisen inkluderer 118 millioner kroner i gjenstående skattebalanse, og er ventet å gi en regnskapsmessig gevinst på 230 millioner kroner etter skatt.

I tillegg til salgsprisen, vil Det norske motta vederlag for investeringene som er gjennomført i 2008. Totalt oppgjør utgjør derfor nærmere 600 millioner kroner. Salget av Yme, sammen med salget av Goliat til StatoilHydro for 1,1 milliarder kroner, vil skape en finansiell plattform som Det norske trygt kan bygge videre på - også i en periode med store svingninger i de finansielle markedene.

Det norske har ingen langsiktig rentebærende gjeld, og vil ha to milliarder kroner i kontanter og fordringer ved utgangen av 2008. Sammen med produksjonsinntektene har selskapet derfor finansielle muskler til å drifte virksomheten i flere år fremover.

Salget er i tråd med Det norskes strategi om å konsentrere innsatsen om områder der selskapet kan skape størst verdier for samfunnet og aksjonærene. Det gjelder både i de områder hvor selskapet nå står foran viktige oppgaver som Frøy, Jotun og Draupne, og videre leting i Barentshavet og Norskehavet.

Administrerende direktør Erik Haugane i Det norske er fornøyd med salget:

- Det norske kjøpte sin andel i feltet fra Paladin i 2005 og har sammen med operatøren Talisman Energy vært med på å utvikle prosjektet frem mot produksjonsstart, som er ventet i andre halvår 2009. Yme har vært et viktig og interessant prosjekt. Det norske har blant annet dratt nytte av erfaringene fra Yme som operatør for Frøy-utbyggingen, hvor det er store likheter i utbyggingskonsept. Med tanke på de mange mulighetene som ligger i Det norske sin portefølje, ser vi nå at det passer å frigjøre midler til andre oppgaver som vil gi ytterligere verdiskapning.

Transaksjonen har virkning fra 1. januar 2008, og er betinget av myndighetenes godkjenning.

About Us

Aker BP is a fully-fledged E&P company with exploration, development and production activities on the Norwegian Continental Shelf (NCS). Measured in production, Aker BP is one of the largest independent oil companies in Europe. Aker BP is listed on Oslo Stock Exchange with ticker 'AKERBP'. More about Aker BP at www.akerbp.com/en/.

Subscribe

Documents & Links