Flagging av fullmakter

I forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i Det norske oljeselskap ASA (`Selskapet`) som skal avholdes 19. oktober kl 17.00 i Trondheim, har styreformann, Svein Sivertsen, per 18. oktober 2009 mottatt 4 727 333 fullmakter til å stemme på Selskapets ekstraordinære generalforsamling. Sivertsen har derfor passert flaggeterskelen på 5 % i forhold til antall stemmerettigheter i Selskapet som kan utøves uten instruks. Til sammen gir fullmakter og egne aksjer Sivertsen stemmerett til 4 642 333 aksjer, som representerer 7,3 % av stemmene i selskapet. Kontakter: Finn Øistein Nordam, Finansdirektør tlf. +47 98 28 93 82 Knut Evensen, Investorkontakt tlf. +47 950 77 6 22

About Us

Aker BP is a fully-fledged E&P company with exploration, development and production activities on the Norwegian Continental Shelf (NCS). Measured in production, Aker BP is one of the largest independent oil companies in Europe. Aker BP is listed on Oslo Stock Exchange with ticker 'AKERBP'. More about Aker BP at www.akerbp.com/en/.

Subscribe

Documents & Links