Frist for reduksjon av eierandel forlenget

DNO International ASA (”DNO”) har fått forlenget fristen for reduksjon av sin eierandel i Det norske oljeselskap ASA (”DETNOR”) fra 31. desember 2008 til 15. mars 2009.

DNO International er i henhold til fusjonsavtalen mellom Pertra og Noil Energy forpliktet til å redusere eierandelen i Det norske oljeselskap ASA til maksimalt 25 prosent innen 31. desember 2008. I dag er DNO Internationals eierandel 36,92 prosent.

Styret i Det norske har godkjent en anmodning fra DNO International om å få utsatt fristen for nedsalg til 15. mars 2009. Styret mener det i dagens markedssituasjon ikke er gunstig hverken for Det norske eller for DNO International, som største aksjonær, å gjennomføre nedsalget i løpet av 2008.

Fra 1. januar 2009 vil stemmeretten til DNO International i Det norske være begrenset til 25 prosent.

About Us

Aker BP is a fully-fledged E&P company with exploration, development and production activities on the Norwegian Continental Shelf (NCS). Measured in production, Aker BP is one of the largest independent oil companies in Europe. Aker BP is listed on Oslo Stock Exchange with ticker 'AKERBP'. More about Aker BP at www.akerbp.com/en/.

Subscribe

Documents & Links