Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Det norske

Ekstraordinær generalforsamling i Det norske oljeselskap ASA finner sted mandag 19. oktober 2009 kl. 17.00 på Britannia Hotel, Dronningens gate 5, 7011 Trondheim.

Den ekstraordinære generalforsamlingen vil ta stilling til godkjennelse av fusjonsplan mellom Det norske oljeselskap ASA og Aker Exploration ASA vedtatt av de respektive selskapenes styrer 16. september 2009. Vedlagt er innkallingen til ekstraordinær generalforsamling 19. oktober 2009, samt fusjonsplanen med vedlegg. Disse dokumentene vil også bli gjort tilgjengelig på selskapets hjemmesider, www.detnor.no. Trykte utgaver av innkallingen og fusjonsplanen sendes ut per post til aksjonærene. For ytterligere informasjon, kontakt: Sjef for investorkontakt, Knut Evensen +47 95 07 76 22 Finansdirektør, Finn Øistein Nordam +47 98 28 93 82

About Us

Aker BP is a fully-fledged E&P company with exploration, development and production activities on the Norwegian Continental Shelf (NCS). Measured in production, Aker BP is one of the largest independent oil companies in Europe. Aker BP is listed on Oslo Stock Exchange with ticker 'AKERBP'. More about Aker BP at www.akerbp.com/en/.