Tørr brønn på Trolla

Det norske oljeselskap ASA har som operatør, avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6609/10-2 (Trolla) i utvinningstillatelse 483-S. Brønnen ble boret i Helgelandsbassenget om lag 45 km øst for Nornefeltet og 132 km vest for Vega. Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av tidlig jura alder (Båtgruppen). Det ble påtruffet reservoarbergarter med forventet mektighet og god kvalitet, men brønnen var tørr. Dette var den første letebrønnen i utvinningstillatelse 483-S. Tillatelsen ble tildelt 26. Februar 2008 som en del av TFO 2007 runden. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2499 meter under havflaten, og ble avsluttet i Red Beds av sen trias alder. Havdypet ved brønnlokasjonen er 265 meter. Brønn 6609/10-2 ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Songa Delta. Brønnen vil nå bli plugget og forlatt, før riggen flyttes til utvinningstillatelse 375 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 34/4-11 for Petro-Canada. Rettighetshavere i utvinningstillatelse 483-S er Det norske (40 prosent), Discover Petroleum (30 prosent) og Dana Petroleum (30 prosent) Investorkontakter: IR-sjef Knut Evensen, tlf. +47 95 07 76 22 Finansdirektør Finn Nordam, tlf. +47 98 28 93 82 Mediekontakter: Adm.dir Erik Haugane, tlf. +47 90 72 16 55 Kommunikasjonssjef Torgeir Anda, tlf. +47 99 11 22 03

About Us

Aker BP is a fully-fledged E&P company with exploration, development and production activities on the Norwegian Continental Shelf (NCS). Measured in production, Aker BP is one of the largest independent oil companies in Europe. Aker BP is listed on Oslo Stock Exchange with ticker 'AKERBP'. More about Aker BP at www.akerbp.com/en/.

Subscribe

Documents & Links