About Us

Ascenditur AB (publ) är ett förvaltningsbolag. Bolagets aktie är noterad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB).