32 år gamle Birgit Liodden presentert som ny direktør for Nor-Shipping, et konsept av Norges Varemesse

I en bransje som fremdeles er ansett av mange som mannsdominert, finnes det en ung kvinne som skaper betydelige bølger. Birgit Liodden, 32, har blitt den første kvinne, for ikke å si den yngste person, som noen gang har overtatt ansvaret for å drive en av verdens ledende maritime messer.

Norges Varemesse har i dag presentert Birgit Liodden som ny direktør for Nor-Shipping, en messe som arrangeres annethvert år, med et ukelangt aktivitetsprogram i Lillestrøm og Oslo sentrum. Årets arrangement, med hovedbase i en fire dagers utstilling fordelt over 22.500 kvadratmeter på Lillestrøm, omfatter rundt 250 aktiviteter og forventes å tiltrekke seg over 35.000 besøkende fra hele verden.

“Nor-Shipping er annethvert år en hovedbegivenhet på den internasjonale shippingkalenderen,” sier Liodden. “Messen har en ledende posisjon, med kraft til å engasjere, inspirere og utfordre bransjen og dens sentrale aktører. Det er et utrolig stort privilegium å bli tilbudt rollen som direktør og en sjanse til å bidra positivt inn til en så etablert og viktig arena.”

Liodden er ikke fremmed for utfordringer og hvordan de kan overvinnes. Etter at hun tidlig trådte inn i arbeidslivet arbeidet hun seg oppover fra stillinger innen administrasjon og prosjektledelse til styreroller i en rekke norske bedrifter (se CV nederst), eksterne konsulentoppdrag og jobber hos noen av den maritime næringens ledende navn, som Wilh. Wilhelmsen.

Liodden er imidlertid utvilsomt mest kjent for sin sentrale rolle innen YoungShip, organisasjonen av og for unge i maritim næring. Her har hun jobbet tett inn mot Norges Rederiforbund, og ledende nasjonale og internasjonale maritime organisasjoner.

Mens hun hadde stillingen som leder for YoungShip Norway mellom 2009 og 2011, grunnla hun YoungShip International i 2011 og ble organisasjonens første generalsekretær. Siden har organisasjonen vokst til å omfatte 18 avdelinger fordelt på 12 land med nesten 4000 medlemmer. Som et resultat av dette og sin ytterligere innsats for å fremme og utfordre den maritime næringen, ble hun tildelt «WISTA LeaderShip Award 2012» (Women’s International Shipping & Trading Association).

“Med Birgit har vi sikret oss en ung kvinne med en stor glød, et sterkt engasjement og store ambisjoner om å oppnå resultater,” kommenterer administrerende direktør Siv Lunde Kolrud i stiftelsen Norges Varemesse. Hun fortsetter:

“Det er en høyprofilert og krevende rolle, men hennes nettverk innen næringen og hennes tidligere meritter står ikke tilbake for noen. Vi har full tillit til at Birgit vil bli en utmerket ambassadør, tilrettelegger og motivator for messen og teamet her."

“Vi er glade for å ha henne om bord.”

På sin side sier Liodden at hun er ivrig etter å bruke betydningen av den nye rollen til å ta opp spørsmål som hun ikke bare brenner for, men som også er sentrale for shippingnæringens suksess i fremtiden. Hun tror bærekraftig shipping er nøkkelen.

“Helt fra mine første diskusjoner med Norges Varemesse har jeg gitt uttrykk for min tro på at Nor-Shipping bør fokusere enda sterkere på et bærekraftig skifte,” bemerker hun. “Ikke bare med hensyn til grønn teknologi og innovasjon, men også når det gjelder større mangfold – i form av kjønn, alder og kulturell bakgrunn."

“Hvis shippingnæringen skal videreføre og styrke sin konkurranseposisjon i fremtiden, må man fortsette å være inkluderende og fremtidsrettet ved å tiltrekke seg nye talenter og fremme innovasjon og nye inntektsstrømmer. Nor-Shipping er den perfekte plattformen til å fremme disse temaene, påvirke positive endringer og gi økt verdi til bransjen."

“Jeg tror vi kan gjøre en reell forskjell,” avslutter hun, “og jeg kan ikke vente med å komme i gang.”

Liodden overtar rollen fra avtroppende Nor-Shipping-direktør Vidar Pederstad, som har organisert og leverer årets messe, inkludert hovedutstillingen som finner sted fra 2. til 5. juni.

Kolrud sier om Pederstad: “Norges Varemesse vil gjerne benytte denne anledningen til å takke Vidar for den betydelige innsatsen han har lagt ned og alt han har oppnådd de siste årene. Vi ønsker ham all mulig suksess i hans nye rolle som daglig leder i Maritimt & Offshore Forum Oslofjord, og ser frem til å fortsette samarbeidet med ham gjennom samarbeidet mellom de to organisasjonene.”

Nor-Shipping, som arrangeres den første uken i juni, feirer 50 års jubileum i år. En fullstendig liste over planlagte begivenheter og aktiviteter finnes på http://www.messe.no/en/nor-shipping/

Om Norges Varemesse:

Norges Varemesse er en selveiende næringsdrivende stiftelse, opprettet av NHO og Virke for å fremme og styrke norsk næringsliv gjennom å arrangere attraktive møteplasser. Varemessen skal også bistå norsk næringsliv og myndigheter med rådgivning om opplegg og gjennomføring av messer og utstillinger.


Karrieremessige høydepunkter/CV for Birgit Liodden
Liodden ble kåret til Årets Shippingnavn i 2012. Hun er rangert av det internasjonale bransjemagasinet Lloyd’s List som et av 17 globale shippingtalenter uten familiebånd til bransjen «On the Radar» i 2013.
Rangert på Kapitals lister «Up’n Coming» (2013) og «Kvinner i Vinden» (2014).
Liodden har også deltatt i juryer for de prestisjetunge prisene Lloyd's List Global Awards og Thor Heyerdahl Maritime International Award.
Ekstern bidragsyter til OECDs globale program Future Port-Cities.
Ettertraktet foredragsholder både nasjonalt og internasjonalt.

Styreverv
Styremedlem - Sjøredningsskolen (nåværende)
Styremedlem - WISTA Norway (nåværende)
Styreleder - Rolibo ANS (nåværende)
Styremedlem - Maritimt og Offshore Forum Oslofjordregionen (nåværende)
Styreleder - Valiant Eiendom AS (nåværende)
Styremedlem - Cimber AS (nåværende)
Styreleder - YoungShip Oslo, mars 2009 – mars 2012
Styreleder - YoungShip Norway, mai 2009 – oktober 2011
Styremedlem  - Oslo Maritime Nettverk, april 2010 – mai 2012
Styremedlem - YoungShip Oslo, februar 2008 – februar 2009

Roller/stillinger
Pådriver og organisator av Maritime Meet-up, Shippingbransjens mentorprogram for kvinner
Grunnlegger og generalsekretær - YoungShip International, juni 2011 - november 2014
Eier og adm.dir. - Liodden Prosjekt, januar 2011 - april 2015
Prosjektleder, utstilling & konseptutvikling - Nor-Shipping Campus, januar 2011 – mai 2011
Prosjektleder, Globale prosesser - Wilh. Wilhelmsen ASA, desember 2009 – januar 2011
Medlem av Change Advisory Board PN - Wilh. Wilhelmsen ASA, februar 2009 – 2010
Systemadministrator - Wilh. Wilhelmsen ASA, desember 2007 - desember 2009
Prosjektkoordinator - Globale prosesser - Wilh. Wilhelmsen ASA, mai 2006 – desember 2009

For ytterligere opplysninger, vennligst kontakt:

Birgit M. Liodden
Nor-Shipping
Tlf: 95 17 13 89
www.nor-shipping.com

Uttalelser fra ledere i næringen:

Med sin erfaring fra å etablere og utvikle Young Ship globalt, vil Birgit Liodden bidra med ny gründerenergi til Nor-Shipping og gjøre messen til en enda viktigere global møteplass for ledere innen de havbaserte næringer – Ocean Industries

Torger Reve
Wilh. Wilhelmsen
Professor i strategi ved Handelshøyskolen BI

Jeg har kjent Birgit siden hennes første år i YoungShip. Allerede da hadde hun denne utrolige energien og driven som gjorde meg sikker på at hun ville bli en viktig bidragsyter til bransjen. Jeg ønsker henne lykke til i denne viktige stillingen i "hjertet" av den maritime klyngen, og jeg ser frem til å fortsette å samarbeide med henne om å utvikle vår bransje på en bærekraftig og ansvarlig måte.

Elisabeth Grieg
Styreleder | Grieg Star

Det er med stor glede jeg hører den spennende nyheten om Birgit Lioddens utnevnelse som ny direktør for Nor-Shipping.
Både i min rolle som styreleder i WISTA International og som styrets nestleder i International Chamber of Shipping vil jeg gjerne si følgende: Vår erfaring med Birgit har vært svært positiv og profesjonell. Hun er full av nye ideer og energi, og er svært engasjert. I tillegg har hun en lidenskap for vår bransje. Vi ønsker henne og Nor-Shipping alt det beste.

Karin Orsel
Visepresident – International Chamber of Shipping
President – WISTA International

Jeg vil gratulere Birgit med den nye stillingen og ser frem til å fortsette å samarbeide tett med henne for å fremme og videreutvikle den norske maritime industrien.
Til tross for Birgits relativt unge alder har hun allerede etablert et imponerende nettverk innen bransjen. Hennes energi, kreativitet og entusiasme er viktige egenskaper som jeg er sikker på vil komme både Nor-Shipping og hele den maritime industrien til gode i tiden som kommer. Jeg ønsker henne alt det beste i hennes nye stilling.

Geir Håøy
Styreleder
Kongsberg Maritime

Birgit har kommet inn i shippingsamfunnet med en mengde energi og entusiasme og har vist at hun ikke er redd for å møte nye utfordringer. Disse egenskapene er viktige for å sikre at Nor-Shipping opprettholder og fortsetter å styrke sin posisjon som en sentral begivenhet innen den internasjonale shippingbransjen i disse utfordrende tidene.

Jens Ismar
Adm.dir
Western Bulk

Internasjonal shipping blir kontinuerlig drevet forover av konkurranse og innovasjon. Nor-Shipping har blitt en ledende global arena hvor alle deler av den maritime klyngen treffes for å diskutere fremtidsscenarioer og løsninger. Birgit Liodden er en meget kompetent person med mye talent og energi. Jeg er sikker på at hun vil gjøre en utmerket jobb med å videreføre videreutviklingen av denne arenaen, i takt med det pågående skiftet i internasjonal shipping.

Sturla Henriksen
Administerende direktør
Norges Rederiforbund

About Us

Blue-C is a team of English language communications, marketing and PR experts. We specialise in the maritime, offshore, energy and wider business-to business arenas.We are a global provider of professional corporate writing services.

Media

Media