BON04 - summons to repeated bondholders' meeting

With reference to notice of 8 July 2016, a repeated bondholders' meeting for the bond issue BON04 has today been summoned to be held on 24 August 2016 at 13:00 at the premises of Nordic Trustee ASA, Haakon VII's gt 1, 0161 Oslo - 6th floor.

For full information, please see a copy of the summons letter attached.About Us

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.