Bonheur ASA bond repurchase

Bonheur ASA has over the course of a period from 1 March 2016 and with the most recent transaction taking place today, purchased a total of NOK 112,000,000 in its bond loan BON04 (ISIN: NO0010635816). The net outstanding amount in the bond loan after the transaction is NOK 588,000,000.

About Us

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Subscribe