DISCLOSURE OF SHARE HOLDINGS

Further to a purchase of 465,000 Ordinary shares on 20
October 2005, Trident European Fund is currently interested
in 519,170 Ordinary Shares of 5 Norwegian krone each in
Bonheur ASA.

Based on an issued share capital of 10,197,327 Ordinary
Shares of 5 Norwegian Krone each, this figure amounts to
5.09% of the issued share capital of Bonheur ASA.

About Us

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Subscribe