FINANCIAL CALENDAR 2006


Tentative reporting dates:

16 February 4 quarter 2005, preliminary
full year 2005 and presentation

4 May 1 quarter 2006 and presentation
20 July 2 quarter 2006 and presentation
2 November 3 quarter 2006 and presentation

About Us

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Subscribe