GRO AND BON: RELEASE OF 4 QUARTER RESULTS 05

In connection with the 4 Quarter earnings
release and preliminary annual reports 2005, a
joint presentation will be held on Thursday 16
February at 09.00 in the companies offices in
Fred. Olsens gate 2, Oslo. Kindly register your
participation within Tuesday 14 February to
Sissel Walum by e-mail sissel.walum@fredolsen.no
or tel. +47 22 34 10 31.

About Us

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Subscribe