NEW CHIEF FINANCIAL OFFICER WITH FRED. OLSEN & CO.

Richard Olav Aa (49) has been appointed as Chief Financial Officer (CFO) with Fred. Olsen & Co from 1.10.2016. He succeeds Jan Peter Valheim (64) who is due to retire end September 2016.

Richard Olav Aa is Siviløkonom NHH and his most recent position was as Chief Financial Officer of Telenor ASA. He also has background from Elkem ASA, Bertel O. Steen AS, Norsk Vekst ASA and Arendals Fossekompani ASA.

About Us

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Subscribe