NOTIFICATION OF TRADE

Jørn T. Røkaas insider in Bonheur ASA sold on
February 19th 2007 through his company
Gyldenløve AS 1,200 shares in Bonheur ASA at an
average price of NOK 264 per share. Gyldenløve
AS and Jørn T. Røkaas holds after this
transaction 1,200 shares in Bonheur.

About Us

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Subscribe