PRESENTATION /CORRECTION OF PRINTED ERROR

Enclosed please find the joint presentation for
GRO and BON.

The Company will in addition draw the attention
to an error in the text to the published
accounts per 4th qtr 2005:

Under the heading `Transport` page 4, 3rd
paragraph, the first line shall read as follows:

`Comarit and subsidiaries had operating revenues
of 616.6 million (577.8 million) in the year,
and a result before tax of 13.0 million (22.4
million)

About Us

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Subscribe

Documents & Links