PURCHASE OF SHARES

Bonheur ASA has purchased 200,000 shares in Ganger Rolf ASA at a price of NOK 118, - per share. Following the purchase, Bonheur ASA will own 20,119,382 shares in Ganger Rolf, representing 55.46 % of the issued shares.

About Us

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Subscribe