Purchase of shares

Fred. Olsen jr. has today purchased 22,400 shares in Bonheur ASA at a price of NOK 159.50 per share. Following this transaction, Fred. Olsen jr.’s direct shareholding in Bonheur ASA is 22.400 shares and indirect through AS Fredrik Olsen 68.580 shares.

About Us

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Subscribe