SALE OF KNOCK STOCKS CONFIRMED

Reference is made to a stock exchange notice
dated 15th January regarding a sale of the
suezmax tanker Knock Stocks from a subsidiary of
First Olsen Ltd. which is owned 50/50 by Bonheur
ASA and Ganger Rolf ASA.

Both seller and buyer have confirmed relevant
board approvals and consequently, the
transaction is final.

For further information please contact Managing
Director Per-Oscar Lund,
tel +47 22 34 11 81/ +47 907 80 254

About Us

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Subscribe