Carnegie förvärvar Max Matthiessen

Carnegie förvärvar Max Matthiessen, Sveriges ledande oberoende rådgivare inom pensionsförsäkring. Carnegie och Max Matthiessen har sedan 2004 ett samarbete inom rådgivningstjänster inom pensions- och försäkringsområdet.

Förvärvet finansieras genom en apportemission på upp till 6 071 427 aktier i Carnegie, motsvarande ett värde om 856 miljoner kronor.

Med anledning av förvärvet av Max Matthiessen har Carnegie idag presenterat sitt preliminära resultat för helåret 2006 i ett separat pressmeddelande.

Carnegie och Max Matthiessen kommer att lansera ett unikt privatkundserbjudande, som möjliggörs av Carnegies och Max Matthiessens kombinerade kunnande och marknadspositioner, där Carnegie bidrar med ledande kunskap inom finansiell rådgivning och Max Matthiessen med sin ledande expertis och position inom pensioner.

Carnegies vinst före skatt pro forma 2006 efter förvärvet ökar med 91 miljoner kronor. Från 2009 förväntas en positiv resultatpåverkan från synergier på ytterligare 80 miljoner kronor per år före skatt.

Carnegie bedömer att förvärvet inte kommer att påverka Carnegies resultat per aktie för 2007 och 2008. Från 2009 kommer förvärvet att ge en positiv påverkan på resultat per aktie.
Förvärvet av Max Matthiessen ska beslutas av en extra bolagsstämma i Carnegie kallad till den 13 februari 2007.

Carnegies VD Stig Vilhelmson och Max Matthiessens VD Christoffer Folkebo presenterar förvärvet vid en telekonferens på engelska idag kl 10.00. Presskonferens på svenska kommer att hållas på Carnegies kontor kl 12.00.

About Us

Carnegie is the leading and independent Nordic investment and private bank. Our operations within Corporate Finance, Securities, and Wealth Management are among the market leaders within their respective sectors. Together, they build an unbeatable combination of integrated knowledge, guiding our clients towards better business. Carnegie operates in seven countries and has approximately 650 employees.

Subscribe

Documents & Links