FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR NY KÄRNKRAFT​ Seminarium den 25 januari

Den första januari upphävdes förbudet mot ny kärnkraft i Sverige och det är nu möjligt att ersätta gamla reaktorer med nya. Vid ett heldagsseminarium den 25 januari samlas kärnkraftsbranschen på Nalen i Stockholm för att diskutera förutsättningar för ny kärnkraft i Sverige.

Vid Elforsks årliga kärnkraftsseminarium ligger fokus denna gång på ny kärnkraft och i en paneldiskussion kommer representanter från E.ON, Fortum och Vattenfall såväl som Näringsdepartementet att diskutera möjligheten att bygga nya reaktorer i Sverige.

Ett land som redan bygger ny kärnkraft är Finland. Ett bygge pågår och i somras godkändes ytterligare två reaktorprojekt i riksdagen. Jorma Aurela från finska Arbets- och näringsministeriet kommer att berätta om den politiska synen på kärnkraft i Finland och bakgrunden till varför man bygger nytt. Dessutom finns representanter från de finska bolagen på plats för att rapportera om sina planer. Vad kan Sverige lära sig av utvecklingen i Finland?

En fråga som många är nyfikna på är huruvida slutförvarsfrågan är nära sin lösning. Svensk Kärnbränslehantering AB, som i mars i år avser att ansöka om att få bygga slutförvaret i Forsmark, kommer att under förmiddagen presentera sina planer för slutförvaringen av det använda kärnbränslet.  Dessutom görs en internationell utblick i samma fråga. Vilka strategier finns i andra länder?

Sommarens riksdagsbeslut om att häva förbudet mot ny kärnkraft markerar en milstolpe för svensk kärnkraft. Vi befinner oss nu i en spännande tid och det ska bli intressant att höra hur branschen resonerar, säger Lars Wrangensten vid Elforsk.

I publiken finner vi 170 personer från industrin, universiteten och politiken.

Välkommen!

Tid:                                      25 januari, 10.00-17.00 (kaffe från 09.30)

Plats:                                   Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm

Program:                             www.elforsk.se/Global/Kärnkraft/filer/Elforsk%20slutligtprogram_25%20jan.pdf

     

Anmälan:
Deltagande meddelas med fördel till anna-maria.wiberg@vattenfall.com

Arrangör:       Elforsk AB

Kontakt:
Anna-Maria Wiberg, pressansvarig                                                          Lars Wrangensten
072-733 58 22                                                                                       070-345 07 14
anna-maria.wiberg@vattenfall.com                                                         lars.wrangensten@elforsk.se

Abonnieren

Dokumente & Links