Betingelser

Din accept af betingelser

Du accepterer disse Brugsbetingelser, hvis du går ind på og bruger dette websted. Hvis du ikke accepterer nogle af disse Brugsbetingelser, bør du ikke bruge webstedet.

Med denne tjeneste kan du vælge at få leveret eller abonnere på det materiale, de nyheder og oplysninger, som du er interesseret i. Hvis du vil ændre din profil og ophæve dit abonnement på et hvilket som helst tidspunkt, kan dette gøres på support.se@cision.com.

Bemærk, at disse Brugsbetingelser kan revideres og genudstedes uden varsel på et hvilket som helst tidspunkt ved at opdatere denne meddelelse. Du bør besøge denne side regelmæssigt for at gennemgå de aktuelle Brugsbetingelser. Disse Brugsbetingelser blev sidst opdateret den 18. august 2008.

Sådan kontakter du os

Dette websted styres og drives af Cision Sverige AB, SE 114 88 Stockholm, Sverige. Telefonnummeret er + 46 8 507 410 00. Fremsend eventuelle kommentarer eller klager til support.se@cision.com.

Din registrering

Hvis du vil have adgang til webstedet eller nogle af ressourcerne på det, bliver du måske bedt om at angive nogle registreringsoplysninger. Det er en betingelse for at kunne bruge dette websted, at alle de opgivne oplysninger er korrekte, aktuelle og fuldstændige. Hvis vi tror, at oplysningerne ikke er rigtige, aktuelle eller fuldstændige, har vi ret til at afvise adgang for dig til webstedet eller dets ressourcer og opsige eller ophæve din konto.

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Læs vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, før du bruger webstedet. Klik her for at vise denne underretning, der udgør en del af disse Brugsbetingelser.

Oplysninger, varemærker og ophavsret

Dette websted og alle materialer, nyheder og oplysninger (“Information”), der lægges på dette websted af Cision Sverige AB er beskyttet af ophavsret, patenter, handelshemmeligheder eller anden ejendomsret. Nogle af figurerne, logoerne eller andre billeder, der lægges på dette websted af Cision Sverige AB, er også beskyttet som registrerede eller ikke-registrerede varemærker eller varenavne, der ejes af Cision Sverige AB, kunder af Cision Sverige AB eller andre.

Din brug af oplysninger

Din ret til at bruge dette websted og eventuelle oplysninger eller andet indhold, der vises på det, er underlagt din overholdelse af disse Brugsbetingelser. Ændring eller brug af oplysningerne eller eventuelt andet indhold på dette websted til et formål, der ikke er tilladt i disse Brugsbetingelser kan være en overtrædelse af lov om beskyttelse af f.eks. ophavsret og/eller varemærker og er forbudt.

Du kan få adgang til og vise oplysninger og alt andet indhold, der vises på dette websted, til ikke-kommerciel og personlig brug på kun én computer.

Oplysninger og alt andet indhold på dette websted må ikke kopieres, gengives, genudgives, overføres, distribueres eller bruges på nogen anden måde, medmindre det specifikt autoriseres af Cision Sverige AB. Enhver sådan brug er på betingelse af, at du bevarer alle ophavsrets- og andre ejendomsretsunderretninger intakte. Brug eller overførsel af eventuelle oplysninger til eventuelt andet websted eller netværkscomputermiljø er forbudt, medmindre det er specifikt autoriseret af Cision Sverige AB.

Dekompilering, reverse enginerring, disassembling eller anden reduktion af den kode, der bruges i software på dette websted, til en anden form for at undersøge opbygningen af denne software og/eller for at kopiere eller skabe andre produkter baseret (helt eller delvis) på denne software er også forbudt.

Ansvarsfraskrivelse og begrænsning af ansvar

Oplysningerne og alt andet indhold på dette websted præsenteres alene med det formål at levere oplysninger. Selv om der er gjort alt for at sikre nøjagtigheden i oplysninger på dette websted, så leverer Cision Sverige AB disse oplysninger "som de er" og fraskriver sig alt ansvar eller alle garantier vedrørende brugen af webstedet eller egnethed til et bestemt formål.

Du anerkender, at din brug af oplysningerne og dette websted er på eget ansvar, at du påtager dig hele ansvaret for alle omkostninger, der måtte påløbe ved brugen af dette websted, og at Cision Sverige AB ikke får noget ansvar for eventuelle direkte, hændelige, efterfølgende eller indirekte skader af nogen art, der måtte ske ved adgangen til eller brugen af oplysninger og software, der stilles til rådighed på dette websted.

De oplysninger og meninger, der er medtaget og/eller er udtrykt i oplysninger på dette websted eller oplysninger, der sendes til dig, er oplysninger fra tredjeparter, som de er leveret til Cision Sverige AB. Cision Sverige AB påtager sig ikke at overvåge eller gennemgå indholdet af oplysningerne, og Cision Sverige AB er ikke ansvarlig for indholdet i oplysningerne. Eventuel brug af oplysninger er på eget ansvar og underlagt ansvarsfraskrivelserne og begrænsninger i ansvar som angivet ovenfor.

Systemmisbrug

Du accepterer uden begrænsning ikke at sende, oprette eller besvare såkaldt "mailbombs" (dvs. e-maile kopier af én meddelelse til mange brugere, eller sende store eller flere filer eller meddelelser til én bruger med ondsindet formål) eller være med i "spamming" (dvs. uønsket e-mail eller andre formål) eller starte en anden aktivitet, der kan påvirke driften eller brugen af webstedet for andre negativt.

Sikkerhed

Enhver adgangskode, der bruges til dette websted, er kun til personlig brug. Du har ansvaret for sikkerheden af din adgangskode (hvis den findes). Cision Sverige AB skal have lov til at overvåge din adgangskode, og efter egen bedømmelse, kræve at du ændrer den. Hvis du bruger en adgangskode, som Cision Sverige AB anser for at være usikker, vil Cision Sverige AB kunne kræve, at den ændres og/eller opsige din konto.

Det er forbudt for dig at bruge eventuelle oplysninger, tjenester eller faciliteter, der leveres i forbindelse med dette websted, til at kompromittere sikkerhed eller manipulere med systemressourcer og/eller konti.

Undersøgelser

Cision Sverige AB forbeholder sig ret til at undersøge mistænkelige overtrædelser af disse brugsbetingelser, og kan suspendere en bruger, hvis opførsel eller posteringer bliver undersøgt og kan fjerne sådanne oplysninger og alt andet indhold fra sine servere, som det anses for passende og uden varsel.

Cision Sverige AB forbeholder sig ret til at ændre eller afbryde, midlertidigt eller permanent, alle eller en del af dette websted og/eller eventuel software, faciliteter og tjenester på dette websted med eller uden varsel og/eller oprette generelle retningslinjer og begrænsninger om brugen deraf.

Tredjepartswebsteder

Dette websted kan have links til andre websteder på internettet. Disse andre websteder er ikke under Cision Sverige AB's kontrol, og du anerkender, at Cision Sverige AB ikke er ansvarlig for nøjagtighed, overholdelse af ophavsret, lovlighed, anstændighed eller andre aspekter af indholdet af disse websteder. Medtagelsen af sådanne links antyder ikke støtte til webstedet fra Cision Sverige AB eller nogen tilknytning til operatørerne.

Juridiske spørgsmål

Disse brugsbetingelser skal styres af, fortolkes og gennemtvinges i overensstemmelse med lovene i Sverige.