AarhusKarlshamns nomineringskomité foreslår to uafhængige medlemmer

Nomineringskomiteen for AarhusKarlshamn vil på den ordinære generalforsamling den 23. maj foreslå Ebbe Simonsen og Märit Beckeman som uafhængige bestyrelsemedlemmer. Ebbe Simonsen har tidligere været medlem af Aarhus United A/S’ bestyrelse fra 1992 – 2005. Märit Beckeman har tidligere været medlem af Karlshamns AB’s bestyrelse fra 2004 – 2005. AarhusKarlshamns nomineringskomité består af: Melker Schörling (formand) Erik Højsholt Carl Bek-Nielsen Henrik Didner, Didner&Gerge Mutual Fond Jan-Erik Erenius, AMF Pension Sammen repræsenterer nomineringskomiteen tre af de fem største aktieejere med 46.7 procent af stemmerne per den 30. december 2005. Som oplyst i rapporten for 3. kvartal 2005, vil AarhusKarlshamn offentliggøre følgende finansrapporter i løbet af 2006: 28. februar, årsregnskabsmeddelelse for 2005 23. maj, rapport for første kvartal 17. august, rapport for andet kvartal 10. november, rapport for tredje kvartal

Abonner

Dokumenter og links