ABN AMRO Denmark lancerer Pension Investment Services

ABN AMRO lancerer i dag i Danmark en ny kombineret pensions- og investeringsservice, som tilbydes virksomheder og deres ansatte. Lanceringen er en følge af Finanstilsynets godkendelse af ABN AMRO`s syv Shield Funds, som er de fonde, der udgør grundlaget for dette nye pensionsprodukt. Finanstilsynets godkendelse kombineret med nylige ændringer af den danske lovgivning har gjort det muligt for ABN AMRO at foretage en fuldstændig integrering af pensioner og investeringer. Denne service, som kaldes Pension Investment Services, tilbyder virksomheder og ansatte en individuel, transparent og professionel pensionsordning med investeringsstyring på alle niveauer. Produkterne vil blive tilbudt via førende forsikringsmæglere i Danmark. “Integrationen af pensioner og professionel investeringsstyring vil komme til at ændre pensionsområdet radikalt. Med Pension Investment Services, bringer vi professionel porteføljestyring direkte ud til den enkelte kunde”, siger Jens Arentoft, der er ansvarlig for ABN AMRO Pension Investment Services i Danmark. Udgangspunktet for Pension Investment Services er PensionPlanner, der er en omfattende økonomisk model til styring af kundens aktivsammensætning samt løbende optimering af dens fordeling. Hver enkelt kunde får en individuel risikoprofil, som er basis for kundens strategi for placering af aktiver og fondsvalg. Disse bliver dynamisk styret på samme måde som investeringerne, kundeplejen, administrationen og rapporteringen. De underliggende investeringsfonde er en kombination af ABN AMRO Shield Funds. Disse Shield Funds investerer i andre investeringsfonde, men kun i indeksfonde med det formål at holde omkostningerne nede. Den strategiske og taktiske allokering, herunder over/undervægtningen af de forskellige aktivklasser, foretages af det internationale investeringsteam hos Alfred Berg og ABN AMRO Asset Management. Presseforespørgsler Katja Margell, Communications Manager Nordic countries: +46 (0)70 423 5130 Jens Arentoft, General Manager ABN AMRO Pension Investment Services: +45 33 44 35 97

Dokumenter og links