Den Europæiske Uge sigter på at nedbringe antallet af arbejdsrelaterede ulykker og arbejdsbetingede lidelser

Der vil blive gennemført arrangementer og aktiviteter, der skal være med til at nedbringe antallet af arbejdsrelaterede ulykker og arbejdsbetingede lidelser overalt i EU's medlemsstater, og som løber af stabelen fra den 20. til den 24. oktober 2008. Aktiviteterne i Den Europæiske Uge vil sætte fokus på betydningen af arbejdspladsvurderinger. En ny rapport om "Arbejdspladsvurdering" anviser praktiske veje til håndtering og nedbringelse af risici på arbejdspladsen.

I Danmark gennemføres d. 20. og 21. oktober fyraftensmøder i Århus, Odense og København, hvor Arbejdstilsynet i samarbejde med Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, DI, LO og lokale virksomheder sætter APV på dagsordenen. Mandag d. 20. oktober lægger Aarhussalen på Skt. Knuds Torv i Århus lokaler til foredrag og oplæg om APV fra kl. 15:30. Tirsdag d. 21. Oktober går det løs i Odense i Fagforeningshuset på Vindegade 72 fra kl. 16:00 og i København i Dansk El-Forbunds lokaler på Tikøbgade 9, ligeledes fra kl. 16:00. Arrangementerne er gratis.

Du kan få mere information om fyraftensmøderne på http://www.at.dk/sw50579.asp eller ved at kontakte Leo Matthiasen fra Arbejdstilsynet på lm@at.dk eller tlf. 72 20 85 40.

Den Europæiske Arbejdsmiljøuge sigter mod at nedbringe antallet af arbejdsrelaterede ulykker og arbejdsbetingede lidelser. Målet for Den Europæiske Arbejdsmiljøuge, der løber fra den 20. til den 24. oktober 2008, er at nedbringe antallet af arbejdsrelaterede ulykker og arbejdsbetingede lidelser. Arbejdsmiljøugens kampagneaktiviteter, der er tilrettelagt af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA), vil sætte fokus på betydningen af arbejdspladsvurderinger. EU-OSHA har ligeledes udarbejdet en ny rapport om "Arbejdspladsvurdering", der skal anvise praktiske veje til håndtering og nedbringelse af risici på arbejdspladsen.

Den Europæiske Uge indgår i kampagnen Et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der beskæftiger sig med arbejdspladsvurdering. I løbet af denne uge vil hundredvis af kampagnearrangementer og -aktiviteter løbe af stabelen i hele Europa. De omfatter konferencer og udstillinger, uddannelsesforløb og aktiviteter, hvor både store og små virksomheder arbejder sammen. Det fælles tema for alle disse arrangementer er at skabe opmærksomhed om betydningen af at gennemføre risikovurderinger på hver enkelt arbejdsplads.

For yderligere informationer se da vedhæftede pressemeddelelse eller http://osha.europa.eu/da/campaigns/hw2008/Abonner

Dokumenter og links