Europæiske arbejdstagere udsættes for nye og stigende sundhedsrisici fra farlige stoffer

En rapport fra Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) – "Expert Forecast on Emerging Chemical Risks" (ekspertvarsling om kemiske risici i fremvækst) - indkredser de vigtigste grupper af stoffer, der kan udsætte arbejdstagere for nye risici og risici i fremvækst og dermed være medvirkende årsager til sygdomme, lige fra allergier, astma, og sterilitet til kræft. Farlige stoffer findes ikke alene i den kemiske industri, men også inden for f.eks. landbrug, sygepleje, byggeri og i mange små og mellemstore virksomheder (SMV'er) uden for den kemiske industri.

Læs vedhæftede pressemeddelelse for yderligere information om ekspertanalysen for kemiske risici.

Tags:

Abonner

Dokumenter og links