Første fotokonkurrence for hele Europa om sikre og sunde arbejdspladser lanceret på Europadag.

Der vælges i alt fire vindere blandt de indsendte bidrag. Førstepræmien er på 3.000 euro. Anden- og tredjepræmien er på hhv. 2.000 og 1.000 euro. Folkets favoritbillede kåres via en online-afstemning på konkurrencens website og præmieres med 1.000 euro.

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) har udskrevet en ny fotokonkurrence, der fokuserer på sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Alle fotografer, både professionelle og amatører, inviteres til at deltage i konkurrencen og indsende deres fotos inden den 15. august 2009. En international jury bestående af professionelle fotografer vælger de bedste fotos på et særligt website for konkurrencen. Præmier for i alt 7.000 euro til vinderne.

Konkurrencen, der har titlen ”Hvad er dit billede af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen?”, er åben for alle EU-borgere. Fotokonkurrencen er en del af EU-OSHA’s kampagne om sunde arbejdspladser, og har sin egen webside: www.osha-photocompetition.eu

Med dette initiativ ønsker EU-OSHA at opmuntre deltagerne til at tage fotos, der relaterer sig til sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen på en kreativ og fantasifuld måde. Deltagerne må fortolke sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, helt som de vil. De er ikke begrænset af særlige emner eller temaer. Deltagernes bidrag skal vise arbejdsrelaterede situationer inden for forskellige økonomiske sektorer, f.eks. landbrug, undervisning eller sundhedsvæsnet. Også bestemte gruppers problemer, f.eks. bevægelig arbejdskraft eller unge/ældre på arbejdspladsen kan belyses.

Se vedhæftede pressemeddelelse eller www.osha-photocompetition.eu for yderligere informationer

Tags:

Abonner

Dokumenter og links