Alvorligt syge skal kunne give en fuldmagt som rækker ud i fremtiden

15.000 mennesker og deres familier rammes hvert år af demens. Nyt lovforslag skal gøre det lettere at oprette en fuldmagt til ens pårørende, en såkaldt ”Fremtidsfuldmagt”

Hvis du er pårørende til en person med en alvorlig sygdom, kan det være nødvendigt at tage en snak i familien omkring hvordan fremtiden skal håndteres. Mange familier søger individuel rådgivning for at sikre sig bedst muligt i forhold til de økonomiske forhold.

Det er i netop disse situationer, at fremtidsfuldmagter skal gøre det nemmere og skal være et enkelt alternativ til værgemål, samtidig giver fremtidsfuldmagten den sygdomsramte person langt større indflydelse.

Alliance Advokat Birgitte Harring-Lund forklarer, hvordan det forventes at komme til at foregå  i praksis: ”Ved en fremtidsfuldmagt udpeger man selv en person, der skal sørge for ens økonomi og personlige forhold, når man ikke længere er i stand til det. Fremtidsfuldmagten forventes at kunne oprettes med NemID, og det vil være muligt at annullere eller ændre fuldmagten, når man er logget ind i systemet”. Den nærmere fremgangsmåde kendes dog først efter loven er vedtaget og den praktiske fremgangsmåde er fastsat.

Hvis en person har været ude for en alvorlig ulykke, står over for en stor operation eller har alvorlig sygdom som fx demens, kan det være relevant med en fremtidsfuldmagt. Den pårørende, der får fremtidsfuldmagten, har til opgave at repræsentere fuldmagtsgiveren og dennes interesser. Det kan også være en overvejelse alle bør gøre sig, for ingen ved jo om man pludselig bliver ramt af en blodprop, hjerneblødning eller andet der pludselig kan gøre en fremtidsfuldmagt aktuel.

Fremtidsfuldmagter har til formål at styrke retten til selvbestemmelse, men Birgitte Harring-Lund pointerer, at der skal være en meget høj sikkerhed forbundet med at give en fremtidsfuldmagt til en eller flere pårørende. Hun siger: ”Ved en fremtidsfuldmagt får de pårørende råderet over økonomiske forhold, såsom almindelige bankforretninger, investeringer, lejeaftaler, lånomlægninger og PBS-aftaler. Derfor kan der være risiko for misbrug, når nu en fremtidsfuldmagt kan oprettes digitalt og på en meget enkel måde”. Repræsentanter for Danske Arveretsadvokater og Danske Familieadvokater har overfor Folketingets retsudvalg fremhævet dette, og anbefalet en notarordning tilsvarende ordningen der gælder for oprettelse af notartestamente.

Den lette tilgang til at oprette en fremtidsfuldmagt vil være til gavn for de familier, der skal træffe hurtige beslutninger. Birgitte Harring-Lund frygter dog, at man vil se sager med manipulation. Hun anbefaler en høj grad af sikkerhed samt individuel rådgivning og støtte ved oprettelse af en fremtidsfuldmagt, hvis lovforslaget om fremtidsfuldmagter bliver en realitet. 

Birgitte Harring-Lund
bhl@alliance2635.dk
tlf. 43536080

Alliance Advokater Ishøj er et serviceorienteret advokatfirma med 2 specialiserede advokater, der begge sætter fokus på god juridisk rådgivning. 

Alliance Advokater Ishøjs to advokater Birgitte Harring-Lund og Anne-Marie Harring-Lund har specialiseret sig inden for det privatretlige område. Begge advokater er uddannede mediatorer, og advokat Birgitte Harring-Lund er udpeget  som retsmægler ved retten i Glostrup, Retten på Frederiksberg og Østre Landsret.

Tags:

Om os

Alliance Advokater Ishøj er et serviceorienteret advokatfirma med 2 specialiserede advokater, der begge sætter fokus på god juridisk rådgivning. Alliance Advokater Ishøj rådgiver hovedsageligt om: - arvesager, behandling af dødsboer, herunder udarbejdelse af boets åbningsstatus og boopgørelse samt bistand til arvinger i dødsboer, udarbejdelse af testamenter og ægtepagter, familielån og gaveafgifter,- rådgivning i forbindelse med separation og skilsmisse, herunder udarbejdelse af bodelingsaftale og boopgørelse mv.,- rådgivning af ugifte samlevende,- rådgivning i sager om forældremyndighed, bopæl og samvær, herunder bl. a. deltagelse i møde i Statsforvaltningen og gennemførelse af sager for retten,bistand i sager om tvangsanbringelser,- køb fast ejendom, herunder specielt bistand til boligkøb, bl.a køb af hus, ejerlejlighed, andelslejlighed og sommerhus, herunder forhandlinger om købspris, gennemgang af købsaftale, finansiering, samejekontrakt, udarbejdelse af eventuel lejekontrakt mv.,- mediation. Begge advokater er uddannede mediatorer, og advokat Birgitte Harring-Lund er udpeget som retsmægler ved retten i Glostrup, Retten på Frederiksberg og Østre Landsret.

Abonner

Multimedia

Multimedia