Du er i live, men ikke i stand til at varetage dine egne interesser, hvad så?

For mange kommer det som en overraskelse, at de nærmeste pårørende ikke kan disponere, hvis den ene part bliver ramt af uheld og går i koma eller udvikler demens. Du er stadig i live, men ikke i stand til at handle. Din ægtefælde kan ikke agere på dine vegne og kan f.eks. blive fastlåst i jeres fælles bolig, som ikke kan sælges uden begges underskrift. Dette problem skal fremtidsfuldmagter afhjælpe, men hvordan fungerer det egentlig.

Familieadvokat Henriette K. B. Andersen fra Alliance Advokater i Helsingør forklarer: ”En fremtidsfuldmagt er kort og godt en fuldmagt, som gives til en eller flere personer, du selv vælger til at varetage dine interesser, hvis du ikke længere selv er i stand til det”.

Der er dog visse krav som skal være opfyldt.

  • Fremtidsfuldmagter kan kun oprettes af myndige personer, der er i stand til at handle fornuftsmæssig. Dvs. helt de samme krav der stilles, når der oprettes testamente.
  • Fremtidsfuldmagten skal både angive, hvem der må handle på dine vegne og hvad personen/personerne må kunne gøre.
  • Du kan give fuldmagt til alle dine personlige- og økonomiske forhold. Eller du kan begrænse fuldmagten til bestemte forhold f.eks. at sælge dit hus, søge offentlige ydelser til medicin eller få indsigt i din journal hos lægen.

 

”For at en fremtidsfuldmagt skal være gyldig, skal den oprettes i Fremtidsfuldmagtsregisteret og påtegnes af en notar, for at sikre at fuldmagten ikke gives under pres fra andre.

Du har også mulighed for at tilføje en 3. part i fremtidsfuldmagten, så du opnår endnu større sikkerhed for, at dine ønsker forvaltes helt, som du har bestemt”, forklarer Alliance Advokaten.

Hvis der er tilføjet en 3. part,  f.eks. en advokat, fører advokaten tilsyn med, hvordan fremtidsfuldmægtigen varetager dine interesser og sikrer, at vedkommende ikke handler i strid med dine ønsker. Henriette K. B. Andersen tilføjer endvidere, at du altid kan ændre eller tilbagekalde fremtidsfuldmagten frem til det tidspunkt, hvor fuldmagten træder i kraft. Selvom fuldmagten er trådt i kraft, kan den tilbagekaldes eller ændres, hvis du er i stand til at forstå betydningen heraf.

”Faktisk giver det god mening at oprette både fremtidsfuldmagt og testamente, så man sikrer både sig selv og sine pårørende ved alvorlig sygdom og død”, siger familieadvokat Henriette K. B. Andersen fra Alliance Advokater i Helsingør, som allerede nu har udarbejdet flere fremtidsfuldmagter, som træder i kraft den 1. september 2017, hvor den nye lovgivning også træder i kraft.

Når/hvis fremtidsfuldmagten sættes i kraft, bliver fremtidsfuldmagten offentlig tilgængelig i personbogen, således at offentlige myndigheder, banker mm. kan se, hvem der har ret til at råde og disponere på dine vegne.

Yderligere oplysninger:

Henriette K. B. Andersen

+45 4921 9700

 

Alliance Advokater er en ny forening og et fagligt netværk blandt advokatvirksomheder i Hovedstadsregionen. Foreningen stiller en bred vifte af juridiske kompetencer til rådighed for private, virksomheder og organisationer. Læs mere om foreningen på www.allianceadvokater.dk

Om os

Foreningen Alliance Advokater består af 11 medlemsvirksomheder fordelt over hele Hovedstadsregionen. Du finder en medlemsvirksomhed i Gilleleje, Helsingør, Helsinge, Frederiksværk, Hørsholm, Frederikssund, Stenløse, Holte, Gladsaxe, Hvidovre og Ishøj. Medlemmerne har det til fælles, at de alle er mindre og mellemstore advokatvirksomheder, som er placeret i Hovedstadsregionen. Alle er 100% uafhængige af hinanden, og ingen er medlemmer af en kæde eller en koncern, men har fokus på deres lokalområde og skal ikke skabe forretning til hinanden. Det er det faglige netværk og sikkerheden for at have adgang til viden, som man måske ikke selv besidder, der er afgørende. Det betyder at alle klienter får én advokat som personlig rådgiver. En advokat som bor i samme lokalområde eller region som klienten selv gør. Det giver enkel og hurtig adgang til din advokat.

Abonner

Multimedia

Multimedia