Store forandringer i rejsebranchen i det næste årti

Rapporten Travel Gold Rush 2020, som er baseret på en omfattende global undersøgelse af rejsebranchen og foretaget på foranledning af Amadeus, peger på, at der vil ske store forandringer i rejsebranchen i det næste årti.

 

Stockholm den 2. november 2010, The Travel Gold Rush 2020 beskriver de udfordringer, som rejsebranchen står over for i det næste årti og belyser en række måder, hvorpå branchen kan udvikle sig for bedre at kunne imødegå svingninger i den globale økonomi og sikre fremtidig vækst og lønsomhed.

I rapporten undersøges en række forskellige spørgsmål, herunder:

  •  Nuværende og fremtidige tendenser inden for fly- og rejsebureausegmentet som en følge af den seneste tids globale recession
  • Makroøkonomiske prognoser for, hvordan rejsebranchen sandsynligvis vil se ud i år 2020
  • En analyse af, hvordan flyselskaber og rejsebureauer vil kunne udvikle nye indkomstkilder i fremtiden, herunder den omdiskuterede rolle, som ancillary services spiller og et produktudbud, som forlænger værdikæden for den rejsende
  • Potentialet for nye forretningsområder i kølvandet på de rejsendes fremtidige smag og præference

Rapporten, som er udarbejdet i samarbejde med Oxford Economics, en førende konsulentvirksomhed inden for økonomisk fremtidsanalyse, opsætter innovative scenarier og bidrager med nytænkning i sit syn på fremtidens rejsende, der fortsat stiller stigende krav til aktørerne om at levere en udviklet tjeneste og en mere total rejseoplevelse. Grundlaget består af makroøkonomiske prognoser, som er blevet suppleret af omfattende bidrag fra eksperter i branchen i form af dybdegående interviews med repræsentanter for flyselskaber, rejsebureauer, tænketanke og internationale virksomheder og organisationer.

Rapporten søger og identificerer indtægtskilderne for aktørerne i fremtidens rejseindustri ved at pege på nye indtægtsmuligheder, nøglefaktorer til lønsomhed og nye modeller til at pakke og levere tjenester. Rapporten belyser også, hvordan forandringer i de rejsendes smag og præferencer uundgåeligt vil påvirke industriens fremtid.

Rapporten konkluderer bl.a.:

Ændret indtægtsflow:

I 2010 er udviklingen vendt, så der nu er vækst på globalt plan, men Europa halter fortsat bagud med usikre udsigter. I 2020 forventes Asien at stå for en tredjedel (32 %) af det beløb, der på globalt plan bruges på rejser i forhold til 21 % i dag. Det betyder, at der vil ske en dramatisk omlægning i branchen i de kommende ti år.

 Vækstskabende tilpasninger

Nøglen til vækst og lønsomhed i rejsebranchen er knyttet til evnen til at udvikle og udvide sine tjenester til i højere grad at kunne levere en ”total rejseoplevelse” – noget, der indtil nu har vist sig at være lettere sagt end gjort. I Travel Gold Rush 2020 diskuteres f.eks. mulighederne for, at flyselskaberne i fremtiden bliver varemærker og leverandører af både højhastighedstransporter og højhastighedskommunikation, som fører mennesker sammen ikke kun gennem flytransporter, men også via integrerede løsninger med højhastighedstog eller f.eks. videokonferencer.

Rapporten forventer også, at rejsebureauer med face-to-face-agenter vil få en renæssance som modpol til digitaliseringen og teknikken, som ikke fuldt ud dækker behovet for personlig rådgivning og support, når rejsen vokser i omfang og viljen til og muligheden for at skræddersy fortsat stiger.

Hvor stort er potentialet for flyselskaberne, når det gælder det i branchen så omdiskuterede emne ancillary services? Rapporten diskuterer disse tjenester og sætter fokus på tillægstjenester, der ikke direkte berører selve flyrejsen.

 Fremtidig smag og demografi forandrer branchen

Ved at belyse kommende forandringer, når det gælder de rejsendes præferencer og behov, fremhæver rapporten en række områder, hvor det forventes, at der vil dukke nye forretningsmuligheder op for rejsebranchens aktører i det kommende tiår. En række af disse er:

 

  • Et hurtigt voksende kundesegment, som er ”ældre, velbjergede og på vej” bliver tydeligt og skaber en række nye muligheder for eksisterende og nye aktører.
  • Forretningsrejser, som har noteret en nedgang, forventes at rette sig og vokse igen. Dog forventes ”Business Class” som sådan at forsvinde gradvist og blive erstattet af mere skræddersyede tjenester.
  • Virtuelle personificerede kabineklasser på fly forventes at erstatte dagens klasseinddeling.
  •  Personlige repræsentanter i rejsebureauerne forventes i højere grad at blive livsstilskonsulenter, der har til opgave at tilgodese den rejsendes behov ud fra et bredere perspektiv.

- For Amadeus er rapporten et led i den forpligtelse, vi som virksomhed har til at bidrage og stimulere til diskussion og debat i rejsebranchen. Om hvordan verden forandres, hvad fremtidens rejsende forventes at kræve, og hvordan branchen kan udvikles på en måde, som sikrer vækst og lønsomhed i fremtiden. Travel Gold Rush 2020 udforsker nye typer af samarbejde, diskuterer hvordan man kan give kunden en mere total rejseoplevelse, og i hvilken udstrækning fremtiden for flyselskaber og rejsebureauer ligger i at omforme de produkter og tjenester, de leverer, siger Philippe Chérèque, EVP, Commmercial hos Amadeus.


- For første gang udforsker vi her nogle af de langsigtede strukturelle problemer, som har hindret rejsebranchen i at vokse, og diskuterer hvordan disse hindringer kan overvindes ved at studere og forstå det makroøkonomiske miljø ud fra et bredere perspektiv med det formål at skabe et mindre snævert syn på de rejsendes præferencer og industriens fremtidige forretningsmodeller, siger Adrian Cooper, adm. direktør, Oxford Economics.

Travel Gold Rush 2020 er en del af Amadeus Traveller Series, et globalt initiativ, som har til formål at stimulere til nytænkning og innovation i rejsebranchen.

Rapporten kan downloades gratis på følgende link:

http://www.amadeus.com/SCA/goldrush2020.html?PRO=6

 

For mere information om undersøgelsen og for lokale kommentarer til rapporten venligst kontakt:

Jesper Söderström
Director, Marketing Division
Amadeus Scandinavia
T: +46 8 458 05 00
jesper.soderstrom@sca.amadeus.com

 

Om Amadeus:

Amadeus er den førende transaktionsbehandler og leverandør af avancerede teknologiske løsninger til rejse- og turistindustrien på globalt plan. Kundegrupperne omfatter rejseleverandører (f.eks. flyselskaber, hoteller, togselskaber, færgeselskaber og lign.), rejsesælgere (rejsebureauer og websteder) og rejsekøbere (virksomheder og individuelle rejsende).

Koncernen driver en transaktionsbaseret forretningsmodel og behandlede i 2009 mere end 670 mia. rejsetransaktioner. Amadeus har hovedkontorer i Madrid (virksomhedens hovedsæde og marketing), Nice (udvikling) og Erding (drift – databehandlingscenter) og regionale kontorer i Miami, Buenos Aires, Bangkok og Dubai. På markedsplan leverer Amadeus sine kundetjenester gennem 72 lokale Amadeus-forretningsorganisationer, der dækker 195 lande.

Amadeus er noteret på børserne i Madrid, Barcelona, Bilbao og Valencia og handles under børskoden “AMS.MC”. I 2009 havde virksomheden en omsætning på EUR 2.461 mio. og en EBITDA på EUR 894 mio. Amadeus-koncernen beskæftiger mere end 9.300 medarbejdere i hele verden og har 123 nationaliteter repræsenteret på sine hovedkontorer.

For flere informationer, klik ind på www.amadeus.com/sca.

Tags:

Abonner