Undersøgelse af europæiske onlinerejsebureauer på foranledning af Amadeus afdækker nøglefaktorer bag øget lønsomhed

En omfattende og uafhængig undersøgelse fremhæver indtægtsdiversificering, en forbedret shoppingoplevelse, øget automatisering og kontrol over markedsføringsomkostningerne som nøglefaktorer i jagten på øget lønsomhed.

Stockholm, den 7 September 2010: Amadeus, rejse- og turistindustriens førende it-leverandør, og Hermes Management Consulting, en af verdens førende konsulentvirksomheder, har offentliggjort resultatet af en dybdegående undersøgelse med titlen”Understanding Online Travel Agencies – Cost Drivers and Ways to Optimise Business in Europe”.

Formålet med undersøgelsen har været at skabe en bedre forståelse for onlinerejsebureauernes (OLTA’ernes) operative omkostningsstruktur og at identificere bureauernes muligheder for at optimere deres resultater. Undersøgelsen er blevet gennemført på grundlag af fem middelstore onlinerejsebureauer i Skandinavien, Frankrig, Tyskland og Holland.

Den vigtigste konklusion er, at de europæiske onlineaktører, på trods af at de løbende har forbedret deres lønsomhed og mindsket kløften til deres amerikanske kolleger, stadig har et stort forbedringspotentiale, når vi taler om effektivitet og afkast af produktmiks. I rapporten fremhæves fire nøglefaktorer som nødvendige i bestræbelserne på at opnå øget effektivitet og lønsomhed hos de europæiske aktører:


Indtægtsdiversificering: Krydssalg af non-air-tjenester
Bureauerne bør fokusere mere på markedsføring af non-air-tjenester, der i reglen har en højere avance (12,8 % mod 6,6 %, som er den gennemsnitlige avance på flybookinger). Undersøgelsen viser, at non-air-tjenester udgør 76 % af de traditionelle leisure-bureauers udbud og står for næsten 50 % af de amerikanske OLTA’ers indtægter, mens så lidt som 14 % af de europæiske onlinerejsebureauers bruttosalg ifølge
PhoCusWright kan henføres til non-air-tjenester.

Forbedret shoppingoplevelse
De rejsendes samlede shoppingoplevelse kan forbedres gennem et mere struktureret og relevant indhold på hjemmesiden, så den rejsende ved sit ”besøg” hos onlinerejsebureauet på en tydeligere måde tilbydes tjenester til alle dele af rejsen. De reelle købskonverteringstal hos de undersøgte bureauer er meget lave. Det er derfor nødvendigt, at hjemmesiderne tilbyder de rejsende et miljø, som får dem til at booke mere og øge deres loyalitet. Teknikken skal tilpasses for hurtigt at kunne tilgodese kundernes krav og modsvare de herskende trends.

Automatisering
Dette er et område, hvor de europæiske onlinerejsebureauer har gennemført en række forbedringer i de senere år. Automatisering er dog fortsat et vigtigt område, når vi taler om at sænke omkostningerne. Call center, processen med at færdigekspedere ordrer og især markedsføring er vigtige områder, hvor øget effektivitet og automatisering menes at kunne give umiddelbare fordele.

Markedsføringsomkostninger

 Markedsføring står i gennemsnit for 54 % af alle OLTA’ernes samlede udgifter, samtidig med at den direkte konverteringsgrad ligger på 1,22 % via kanaler på nettet. Det viser, at markedsføringsomkostningerne ikke kun er høje, men også ineffektive. Sammen med manglen på loyalitetsprogrammer og CRM-løsninger viser det, at der her er et stort potentiale for forbedringer, både når det gælder om at lokke nye kunder til og at beholde de eksisterende.

- Europæiske onlinerejsebureauer har vist modstandsdygtighed og en god evne til at indhente det tabte, idet de i de seneste år faktisk har øget deres indtægter fra år til år på trods af de barske konjunkturer. Nu skal vi tage yderligere et skridt fremad for at omsætte denne positive udvikling til indtægtsmuligheder, siger Stéphane Durand, Director Online and Liesure hos Amadeus og fortsætter:

- Med vores unikke blanding af indholdsløsninger og teknik i topklasse har vi allerede kunnet levere nogle af de mest innovative løsninger for at hjælpe onlinerejsebureauer verden over med at forbedre deres effektivitet og øge deres lønsomhed.

- Som en af rejsebranchens vigtigste leverandører af tekniske løsninger forstår Amadeus, at en bedre og dybere forståelse af kundens problemer og udfordringer er nødvendig for bedre at kunne forudse og hjælpe virksomhederne til at nå deres forretningsmål. Denne undersøgelse, der er tænkt som en guide til, hvordan onlinerejsebureauerne kan forbedre den måde, de driver forretning på, er et bevis på Amadeus’ engagement i de europæiske onlinerejsebureauer, siger Herman Goyanes, Hermes Management Consulting partner.

 

Om undersøgelsen

Denne rapport viser resultatet af en uafhængig undersøgelse foretaget blandt fem middelstore onlinerejsebureauer (OLTA’er), som driver virksomhed i Europa. Undersøgelsen er foretaget af Hermes Management Consulting (Hermes). Forskningen er baseret på en metode, som hedder Activity Based Costing (ABC). Metoden Activity Based Costing danner grundlag for at identificere, beskrive og fastslå kilden til virksomhedens omkostninger til specifikke aktiviteter, hvorefter der udarbejdes en rapport over bureauernes virksomhed.

Da ABC-analysen har til formål at vise de ”virkelige” omkostninger ved et produkt eller en tjeneste, anses metoden for at være mere effektiv end traditionelle regnskabstal, når vi taler om muligheder for forbedring af en virksomheds forretningsprocesser. I forbindelse med projektet er virksomhedernes forretningsprocesser og de økonomiske tal fra de deltagende bureauer blevet undersøgt ned i detaljen for at afdække de vigtigste omkostningsdrivende faktorer.

Gruppen af undersøgte virksomheder består af OLTA’er fra Sverige, Norge, Frankrig, Tyskland og Holland. Bureauerne repræsenterer en blanding af lokale, regionale og paneuropæiske aktører med en gennemsnitlig omsætning på 308.000 billetter om året – som hver for sig i snit består af 2,2 luftsegment.

De udvalgte bureauer repræsenterer et retvisende billede af det europæiske OLTA-landskab. Størstedelen af de deltagende bureauer driver virksomhed på et eller to markeder, der hovedsagelig er rettet mod kunder i leisure-segmentet. Lignende rapporter findes på
www.amadeus.com/showmethevalue

 

Contact information Amadeus
Amadeus
Corporate Communication / Corporate Marketing
tel: +34 91 582 0160
fax: +34 91 582 0188
e-post:
mediarelations@amadeus.com

 

Om Amadeus

Amadeus er den førende transaktionsbehandler og leverandør af avancerede teknologiske løsninger til rejse- og turistindustrien på globalt plan. Kundegrupperne omfatter rejseleverandører (f.eks. flyselskaber, hoteller, togselskaber, færgeselskaber og lign.), rejsesælgere (rejsebureauer og websteder) og rejsekøbere (virksomheder og individuelle rejsende).

Koncernen driver en transaktionsbaseret forretningsmodel og behandlede i 2009 mere end 670 mia. rejsetransaktioner.

Amadeus har hovedkontorer i Madrid (virksomhedens hovedsæde og marketing), Nice (udvikling) og Erding (drift – databehandlingscenter) og regionale kontorer i Miami, Buenos Aires, Bangkok og Dubai. På markedsplan leverer Amadeus sine kundetjenester gennem 72 lokale Amadeus-forretningsorganisationer, der dækker 195 lande.

Amadeus er noteret på børserne i Madrid, Barcelona, Bilbao og Valencia og handles under børskoden “AMS.MC”. I 2009 havde virksomheden en omsætning på EUR 2.461 mio. og en EBITDA på EUR 894 mio. Amadeus-koncernen beskæftiger mere end 9.300 medarbejdere i hele verden og har 123 nationaliteter repræsenteret på sine hovedkontorer.

 

Om Hermes Management Consulting

Hermes Management Consulting (Hermes) er en konsulentvirksomhed, der har specialiseret sig i vurderende undersøgelser inden for strategi-, organisations- og virksomhedsprocesser. Hermes blev grundlagt i 1994 af Osvaldo Gallo og Hernán Goyanes. Begge har tidligere været konsulenter hos McKinsey & Company og har en lang og omfattende erfaring fra opgaver, de har udført for førende virksomheder i Europa og Latinamerika. For mere information om Hermes Management Consulting besøg venligst deres hjemmeside på http://www.hermesmc.com.ar

Abonner