INTERNATIONALT STUDIE OM NY TEKNIK TIL FORRETNINGSREJSER

- Ny teknik forandrer rejsebehovet, men erstatter ikke forretningsrejser
- Ældre forretningsrejsende er lige så interesserede i ny teknik som yngre generationer
- Nyt samarbejde mellem Cisco og American Express Business Travel om løsninger til TelePresence
- Nyt uddannelseswebsite lanceret med støtte til indførelse af virtuelle møder

American Express Business Travel og det britiske Institute of Travel and Meetings (ITM) har gennemført et nyt, internationalt studie med rejsende og rejsebestillere. I studiet blev det blandt andet undersøgt, hvilken indflydelse teknik som mobiltelefoner og sociale fora har i forretningsmiljøer. Den nye teknik viste sig at spille to meget vigtige, men modsætningsfyldte, roller i dagens erhvervsliv:

1. Alternativ til at rejse: Videokonferencer og TelePresence* kan mindske behovet for forretningsrejser.
2. Muliggør rejser: Mobile enheder kan øge produktiviteten under rejser og i virtuelle kontorsituationer.

– Fremskridt inden for videoteknik, mobile enheder og løsninger til sociale medier forbedrer samarbejde og relationsskabende virksomhed. Samtidigt viser undersøgelsen, at teknik ikke erstatter forretningsrejser i den udstrækning, mange har forudsagt. Der er stadig et stort behov for møder ansigt til ansigt, siger Kaveh Atrak, administrerende direktør, American Express Business Travel Norden.

Både de adspurgte rejsebestillere og rejsende mente, at nye teknikbaserede kommunikationsmetoder nu er normen for de fleste interne møder. Men kun 22 % af de rejsende mente, at videokonferencer giver dem mulighed for at påvirke, forhandle og opretholde de relationer, som er nødvendige for indtægtsgivende aktiviteter og gode kundekontakter.

Resultaterne i studiet slår også hul på myten om, at det er den unge generation, som leder efterspørgslen efter ny teknik. Stadig flere vil begynde at anvende nye kommunikationsmetoder for at reducere antallet af rejser, men også øge produktiviteten under rejser. Det gælder i lige så høj grad for de erfarne forretningsrejsende som for de yngre generationer.

– Tilpasning til ny teknik er uafhængig af alder. De rejsende vil anvende de værktøjer og metoder, som kan imødekomme deres egne og firmaets mål, uanset hvor længe eller på hvilket niveau, de har arbejdet i forretningsverdenen, fortsætter Kaveh Atrak.

For at gøre det enklere for erhvervslivet har American Express Business Travel indgået et nyt samarbejde med Cisco, som indebærer, at erhvervskunder kan drage nytte af Ciscos offentligt tilgængelige steder for TelePresence. Tilgængeligheden til både offentlige og private rum giver firmaerne flere alternativer til at opnå deres forretningsrejsemål og spareplaner.

Studiet viser samtidigt, at der er en organisatorisk kløft i mange firmaer.  Rejsebestillerne opfordres til at sørge for alternative kontaktmuligheder for de ansatte, men i de fleste tilfælde mangler de det interne samarbejde eller den købekraft, der kræves for at kunne tilbyde sådanne alternativer.

– I forretningsverdenen fokuserer alle på ROI. Også rejsebestillere skal kvantificere forskellige fordele for at motivere de resurser, som kræves i tid, budget og opmærksomhed fra ledelsen. For at hjælpe dem har vi lavet et særligt uddannelses- og informationswebsite om forskellige rejsemuligheder i dag.

American Express Business Travels nye website giver vejledning i, hvordan man kan regne på mulige omkostnings- og effektivitetsbesparelser ud fra forskellige scenarier. Der er også råd og tips samt artikler, demonstrationer og studier. http://virtualtravel.americanexpress.com/

* TelePresence er en avanceret teknik af høj kvalitet til virtuelle møder, som giver oplevelsen af, at mødedeltagerne sidder i samme lokale.

###

Om studiet
Studiet blev gennemført i et samarbejde mellem eXpert insights, researchdelen inden for American Express Business Travels globale rådgivningsafdeling, og det britiske Institute of Travel and Meetings (ITM). Interviews og fokusgrupper er sammenstillet med detaljeret analyse af konsekvenserne i en ny rapport med titlen "Changing the Game: The Impact of New Technologies on Business Travel".

Om Cisco
Cisco er verdensførende i net- og internetløsninger. Ciscos produkter og tjenester anvendes for at lette kommunikation med data, tale og video mellem personer, firmaer og lande uanset tid og sted. I over 25 år har Cisco satset på teknisk innovation, lederskab i branchen og socialt engagement. For mere information besøg: http://www.cisco.dk

Læs mere om samarbejdet mellem American Express Business Travel og Cisco i den vedlagte pressemeddelelse på engelsk.

Læs også om Cisco TelePresence suites på http://www.ciscotelepresencesuites.com/

Om American Express Business Travel
American Express Business Travel (www.americanexpress.dk/businesstravel) er en del af American Express Company, og har fokus på at hjælpe kunderne med at maksimere afkastet af deres rejseinvesteringer gennem større omkostningsbesparelser, kundeservice i verdensklasse og bedre kontrol med rejseomkostningerne. American Express Business Travel tilbyder kunder lige fra små til multinationale virksomheder en kombination af brancheførende teknologi og støtte inden for alle områder af travel management, strategiske indkøb og støtte ved forhandlinger med leverandører af rejseydelser. Dertil kommer global kundeservice og tilgængelighed både online og offline. Selskabet tilbyder også adgang til en dynamisk community (www.businesstravelconneXion.com), som udnytter den samlede intelligens hos alle i erhvervsrejsebranchen ved at tilbyde forskellige perspektiver, bedste praksis, aktuel forskning og nyheder inden for branchen.

Om American Express
American Express er en global servicevirksomhed, som giver sine kunder adgang til produkter, indsigt og erfaringer, som beriger livet og opbygger forretningssucces. Læs mere på www.americanexpress.dk og på www.facebook.com/americanexpress, www.twitter.com/americanexpress og www.youtube.com/americanexpress.

Kontakt:           Amelie Lind, StrandbergHaage, +46-739-043234, amelie@strandberghaage.se

Tags:

Abonner

Dokumenter og links