Atlas Copco præsenterer sine energieffektive blæsere med skrueteknologi

ZS – serien med energieffektive skrueblæsere tilfredsstiller dagens krav til lavt CO2 – udslip. Antwerpen, Belgien 8.marts 2010. : Atlas Copco lancerer sin nye og dokumenteret energieffektive teknologi for lavtryksluftforsyning : ZS - skrueblæseren. Skrueteknologien er i gennemsnit 30 procent mere energieffektiv end kapselblæserteknologien. Atlas Copco er overbevist om at kapselblæserteknologien , som er meget udbredt i dag, ikke længere tilfredsstiller dagens krav til lavt CO2 udslip. Brancher og anvendelsesområder som rensning af spildevand, pneumatisk transport, kraftværker, levnedsmiddelindustri, farmaceutisk industri, kemisk industri, papirindustri, tekstil industri, cementindustri og almindelig fremstillingsindustri vil opnå store energibesparelser ved at erstatte konventionel kapselblæserteknologi med skrueteknologi.

Stephan Kuhn, administrerende direktør fro Atlas Copco’s forretningsområde Kompressorteknik, udtaler : ” Atlas Copco udvikler hele tiden nye produkter for at sikre en bæredygtig produktivitetsudvikling hos vores kunder. De vil opnå store fordele med en gennemsnitlig energibesparelse på 30 procent som opnås ved vores teknologisk førende skrueteknologi sammenlignet med konventionelle kapselblæsere. Atlas Copco’s kunder får muligheden for at benytte morgendagens blæserteknologi i dag” Ifølge United States Enviromental Protection Agency ( EPA) gælder som eksempel for USA at ” …. Ca. 56 milliarder kilowattimer ( kWt ) bruges til drikkevands - og spildevands håndtering. Baseret på den gennemsnitlige blanding af energikilder i landet, modsvarer dette næsten 45 millioner tons drivhusgasser til atmosfæren. En besparelse på blot 10 procent i denne sektor svarer til en besparelse på 400 millioner dollar årligt. For et typisk biologisk spildevandsrensningsanlæg står beluftningen for op til 70 procent af energiforbruget. I dag benytter størstedelen af disse anlæg den mindre effektive kapselblæserteknologi, en teknologi som ikke har udviklet sig meget siden den blev introduceret i 1800 – tallet. Ved at reducere energiforbruget til beluftning kan disse anlæg reducere sit energiforbrug og samtidigt drives på en mere miljøvenlig måde.. Chris Lybaert, administrerende direktør for Atlas Copco’s Oil-free Air Division tilføjer : ” Energiforbruget repræsenterer 80 procent de samlede levetidsomkostninger for en beluftningsblæser. Ved at introducere skrueteknologi i vores luftblæserserie, tilbyder vi nu et komplet produktprogram af kompressorer og blæsere til alle anvendelsesområder og processer under 4 bar(e) / 58 psig. Atlas Copco’s skrueteknologi hjælper kunderne med at spare energi, hvilket er en stor fordel i et konkurrencepræget marked.” Luftblæserens betydning for energiforbruget Mange brancher bruger luftblæsere til sine processer, og vil opnå store fordele ved energieffektiviteten på skrueblæserne. De som virkeligt kommer til at drage nytte af dette er offentlige og industrielle spildevandsrensningsanlæg, hvor luftblæserne ofte står for op til 70 procent af det totale energiforbrug. I disse anlæg er der millioner af bakterier der får næring af det organiske affald og nedbryder det til kuldioxid, kvælstofgasser og vand. Da bakterierne behøver ilt, blæses store mængder af luft ind i beluftningstankene . Energieffektiv og pålidelig teknologi Ydelsen af de nye ZS skrueblæsere er testet mod en trevinget kapselblæser af den uafhængige tyske kontrolorganisation TÜV ( Technische Überwachungs-Verein ) efter den internationale standard ISO 1217, udgave 4. Det viste sig at ZS skrueblæseren er 23,8 procent mere energieffektiv end en trevinget kapselblæser ved 0,5 bar(e)/7 psig, og 39,7 procent ved 0,9 bar(e)/13 psig. At ZS skrueblæseren har en energieffektivitet i verdensklasse skyldes især den overlegne skrueteknologi . Andre funktioner som bidrager til øget effektivitet og pålidelighed er den integrerede gearkasse, oliesystemet og det innovative design, der integrerer alle de individuelle komponenter i en plug-and-play løsning.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links