Danske virksomheder kæmper for sine rettigheder Antallet af patentsager boomer

Danske virksomheder kæmper for sine rettigheder Antallet af patentsager boomer Antallet af patentsager, som indbringes for de danske domstole, er steget markant gennem de sidste fem år, viser en undersøgelse Europas næststørste patentfirma, Awapatent, har foretaget. Årsagen må være, at danske virksomheder for alvor er begyndt at kæmpe for sine patent rettigheder. Fra 1998 til 2002 er antallet af patentsager steget tredoblet. Især de sidste tre år har stigningerne været store. Antallet at indbragte patentsager landsretterne er: 1998 7 1999 14 2000 20 2001 16 2002 25 2001-tallet er i virkeligheden større, idet der blev indbragt to sagskomplekser om patentkrænkelse, som bestod af henholdsvis 11 og 7 enkeltsager. Begge disse sager er i Awapatents undersøgelse reduceret til kun at tælle enkelt sag i femårs-statistikken. For alle årene gælder, at der kan være tale om lidt flere sager end angivet, idet patentsager indbragt for Vestre Landsrets kan optræde under en anden registrering, hvis man har skønnet at andre forhold end patenttvisten er sagens dominerende indhold. Ingen ved hvor mange patentsager danske virksomheder er involveret i i udlandet, og derfor er disse naturligvis ikke med i ovenstående statistik. "Men tallene taler deres tydelige sprog om, at danske virksomheder i langt højere grad end før anvender deres rettigheder strategisk for at bevare deres forretningsmæssige forspring i forhold til konkurrenterne, "siger Stefan Hjelmqwist, markedschef på Awapatent. "Ved at stille spørgsmål ved konkurrenternes patenter og kæmpe for egne rettigheder, forsvarer danske virksomheder deres markedsandele anderledes kontant end tidligere." Det typiske for patentsager er, at de afgøres ved at sagen hæves eller forliges. Faktisk er det hele 80 pct. af alle patentsager, som ikke fører til en dom. Kun otte af de afgjorte sager i femårs perioden er nemlig afgjort ved dom, mens 16 er forligt og 20 hævet. Resten af sagerne verserer endnu, flere af dem på 5. år. For yderligere information: Stefan Hjelmqwist, markedschef, Awapatent A/S Telefon: +46 40-98 51 60, mobil: +46 708-86 87 97 E-mail: stefan.hjelmqwist@awapatent.com Billeder og anden presseinformation vedrørende Awapatent: http://www.awapatent.com/DK Awapatent AB er Europas næst største konsulentvirksomhed inden for immaterialret (patentspørgsmål, design, varemærkebeskyttelse), IT-jura og bioret. Awapatent har cirka 280 medarbejdere og omsatte 399 MSEK i 2002. Kunder er bl.a. svenske, danske og udenlandske indu strivirksomheder. Awapatents danske kontor ligger Teglholm Allé 13, 2450 København SV, tlf. 70 20 00 33 ------------------------------------------------------------ Besøg http://www.waymaker.dk for mere information Følgende filer kan downloades: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/14/20031013BIT00430/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/14/20031013BIT00430/wkr0002.pdf

Dokumenter og links