Danske virksomheder sparer stort på det ny EU-patent

Det ny EU-patent er billigere end beregnet: Danske virksomheder sparer stort på det ny EU-patent Meddelelsen om det sproglige kompromis, som skulle til for at EU-landene kunne enes om det ny fælleseuropæiske patentsystem, vakte ikke just begejstring i dansk erhvervsliv. Men nye beregninger - foretaget at Awapatent - viser, at besparelserne ved det ny EU-patent bliver væsent ligt større end de fleste tror. Det var flere års sejlivede forhandlinger som kulminerede, da EU-landene den 3. marts blev enige om et nyt og fælles patentsystem. Sprogspørgsmålet - som havde været det største stridspunkt - blev løst på en salomonisk måde. Hvor man oprindeligt havde arbejdet med en løsning hvorefter en patentansøgning på engelsk skulle være tilstrækkelig i hele EU, endte man med et kompromis: Patentansøgninger skal skrives på et af EU´s arbejdssprog - engelsk, fransk eller tysk - og kun selve patentkravene (typisk 10 pct. af ordlyden i en patentansøg ning) skal oversættes til samtlige officielle EU-sprog. Kompromiset er - ikke mindst i dansk erhvervsliv - blevet kritiseret for ikke i tilstrækkelig grad at imødegå de store omkostninger, patentsøgende virksomheder hidtil har haft til oversættelse. - Men ny beregninger, som vi har gjort i Awapatent, viser, at virksomhederne vil komme til at spare mellem 40 og 80 pct. i forhold til dagens europæiske patentsystem, siger markedschef Stefan Hjelmqwist fra Awapatent i København. Besparelser i den størrelsesorden er betydeligt større end mange af de tal, der har været nævnt i den danske debat. En forklaring på den kritik, der har været rettet mod kompromisset, kan være at EU-kommissionen er gået ud med misvisende information om, hvad det skal koste at indlevere en patentansøgning i det nye system. Men Awapatents beregninger viser et mere retvisende billede af de reelle omkostninger. " EU-patentet kommer ikke til at koste væsentligt mere end et amerikansk patent. I USA koster det 14.400 euro at søge patent, mens et EU-patentet kommer til at koste 17.000 euro. Det sidste tal skal sammenlignes med dagens omkostning, som for et patent med en tilsvarende europæisk dækning er ca. 81.000 euro, konstaterer Stefan Hjelmqwist. For yderligere information: Stefan Hjelmqwist, markedschef, Awapatent A/S Telefon: +46 40 98 51 60, mobil: +46 708 86 87 97 E-mail: stefan.hjelmqwist@awapatent.com Fotos og øvrig presseinformation om Awapatent findes på www.awapatent.com/DK Awapatent, er en at Europas førende konsulentvirksomheder inden for immaterialret (patenter, varemærker, design og ophavsret) Kunderne er at finde blandt Europæiske industrivirksomheder. Awapatent, med kontor Tegl holm Allé 13, 2450 Kbh. SV, og hovedkontor i Malmø, har 250 ansatte og en omsætning i 2001 på 300 mio. kr. ------------------------------------------------------------ Besøg http://www.waymaker.dk for mere information Følgende filer kan downloades: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT00350/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT00350/wkr0002.pdf

Abonner

Dokumenter og links