11 gange flere patienter med kronisk leukæmi responderer på antistofbehandling sammenlignet med sædvanlig cellegiftbehandling

Nye data præsenteret på American Society of Clinical Oncology (ASCO) i Atlanta, USA i week-enden.

MabCampath er i dag godkendt til behandling af patienter med kronisk leukæmi, hvor tidligere behandling ikke har givet effekt. På ASCO præsenteredes de første resultater fra et studie (CAM 307) med 297 tidligere ubehandlede patienter, hvor MabCampath sammenlignes med klorambucil, et traditionelt cellegiftspræparat, som i dag er den mest anvendte cellegiftsbehandling til den aktuelle patientgruppe. Resultater viste, at 11 gange så mange bliver symptomfrie sammenlignet med klorambucil, 22% sammenlignet med 2%. Totalt reagerede næsten 30% flere på antistofbehandlingen, 83% sammenlignet med 56%. Frekvensen af alvorlige bivirkninger var sammenlignelige mellem de 2 behandlingsregimer. Resultaterne af denne interimsrapport er meget opmuntrende og kan indebære, at en tidlig behandling med MabCampath kan give effektiv sygdomslindring i længere tid. Når endelige data fra studiet er klar, vil Schering og Genzyme, som sammen har udviklet produktet, ansøge om godkendelse af behandling af tidligere ubehandlede patienter med kronisk leukæmi. Schering AS 13 juni 2006 Mere udførlig international pressemeddelelse fra ASCO: http://www.prnewswire.co.uk/cgi/news/release?id=124312 For flere oplysninger kontakt: Lisa Emilsson, Informationschef, tlf. +46 (0) 8-728 42 00, eller besøg www.schering.dk

Abonner

Dokumenter og links