Nye positive data for behandling af aggressivt lymfom

Ved at anvende Zevalin – et målsøgende lægemiddel – ved behandling af den mest almindelige type lymfekirtelkræft, kan man forbedre resultatet af den første behandling. Ved tillægsbehandling med Zevalin lykkedes det at forbedre resultatet hos 80% af de patienter, som kun delvist reagerede på behandlingen med cytostatika.

Studiet blev præsenteret i går på årets største hæmatologikongres, ASH, som i år holdes i Orlando, USA.

Den aktuelle type lymfekirtelkræft er meget aggressiv og kaldes diffus storcellet B-cellelymfom (DLBCL), og den er den mest almindelige type inden for non-Hodgkin-lymfomer (NHL). Det er et vigtigt mål ved behandling af aggressivt lymfom at opnå fuldstændig tilbagegang af sygdommen, såkaldt komplet remission, ved første behandling. I studiet opnåede 5 ud af 20 patienter, som fik kemoterapien CHOP, ikke mere end partiel remission. Hos 4 ud af 5 af disse patienter lykkedes det at forbedre responsen efter tillægsbehandling med Zevalin. Zevalin tåltes godt af de behandlede patienter, og den mest almindelige bivirkning var lejlighedsvist lave niveauer af hvide blodlegemer.

"Disse data fra førstebehandlingen er meget lovende, da de viser, at Zevalin har mulighed for at forbedre kvaliteten af responsen, når præparatet anvendes som tillægsbehandling til patienter med DLBCL", udtaler professor Luigi Zinzani fra Institut for hæmatologi og medicinsk onkologi ved universitetet i Bologna, Italien.

Resultaterne fra professor Zinzani er desuden en vigtig støtte for det nyligt påbegyndte ZEAL-studie, som blev iværksat i efteråret. Dette store internationale fase III-studie skal fastslå Zevalins rolle som tillægsbehandling ved DLBCL hos ældre patienter, som har opnået komplet remission efter at have fået rituximab og kemoterapi. ZEAL-studiet er for nylig begyndt at inkludere patienter flere steder i Sverige.

Målsøgende behandling direkte mod de syge celler
Zevalin er et såkaldt antistof, som genkender og binder sig til lymfomceller. Desuden er der koblet radioaktivt yttrium-90 til antistoffet for at bestråle og dermed ødelægge de lymfomceller, som endnu findes i kroppen. Tanken er, at man på denne måde får fjernet selv de sidste, knapt målelige, rester af sygdommen og forlænger patienternes overlevelsestid.

Schering AS, 12 december 2006For yderligere information kontakt venligst informationschef Lisa Emilsson, tlf. +46 8-728 42 49
Eller se på: www.schering.dk

Abonner

Dokumenter og links