Nyt behandlingsprincip har vist sig at være det mest omkostningseffektive

Moderne målrettet behandling med antistof kombineret med radioaktiv stråling mod cancerceller (Zevalin®) har vist sig at være mere omkostningseffektiv end den i dag så udbredte behandling mod lymfekirtelcancer (follikulært lymfom)kun med antistof.

Ved årets største hematologi-kongress i Atlanta, American Society of Hematology (ASH), præsenteredes data som kan føre til, at flere kan få adgang til den mere effektive behandling med Zevalin®. Baggrunden for resultaterne er, at den nye behandling er effektiv hos et større antal patienter samt at patienterne er symptomfrie i en længere periode efter behandlingen. Zevalin-behandlingen, som er afsluttet inden for en uge, blev sammenlignet med antistofbehandling med rituximab, der gives enten som en 4 eller 8 ugers behandling. Omkostningerne per symptomfri måned efter behandling er beregnet til at være cirka 30 procent lavere for Zevalin sammenlignet både med 4-ugers og 8-ugers behandling med rituximab. Hvis patienten selv kan bestemme, er det højst sandsynligt at han/hun vælger den behandling som er mest effektiv. Når det desuden er bevist at den mest effektive behandling også er den mest omkostningseffektive, burde valget af behandlingsform interessere vore folketingspolitikere. Schering Nordiska AB Corporate Communication, 2005-12-16 For mere information kontakt • Lisa Emilsson, Informationschef, Schering Nordiska AB. Tfn 08-728 42 49; 070-635 72 20 ### ASH, American Society of Hematology, arrangerer årlige møder hvor ca. 20 000 læger fra hele verden deltager. Årets møde blev afholdt i Atlanta mellem den 8. og 13. december. (www.hematology.org) Non-Hodgins Lymfom (NHL) Blod- og lymfecancersygdommen Non-Hodgkins lymfom er relativ ukendt til trods for, at det er den femte mest udbredte kræftsygdom i Danmark. Cirka 4.000 dansker er i dag ramt af sygdommen og godt og vel 800 nye tilfælde kommer til hvert år. Sygdommen er vokset med 1-3 procent årligt siden begyndelsen af 60’erne, og den rammer uanset køn og alder.

Abonner

Dokumenter og links