Positiv meddelelse før EU-godkendelse af tidlig behandling med Betaferon ved mistanke om MS

Den videnskabelige komité i EMEA anbefaler Europa-Kommissionen at godkende en udvidet indikation for Betaferon (interferon beta-1b) til også at omfatte behandling af patienter efter et første attak af mistænkt MS (multipel sclerose). Europa-Kommissionen ventes at træffe beslutning om spørgsmålet i løbet af sommeren 2006. Rekommandationen baseres på overbevisende resultater fra et internationalt, placebokontrolleret studie, BENEFIT*, der viste, at Betaferon (250 µg hver anden dag) til behandling af patienter efter et første attak mindsker risikoen for at udvikle klinisk konstateret MS** inden for to år med 50 procent i forhold til placebo. * BENEFIT=Betaferon in Newly Emerging MS For Initial Treatment ** MS konstateres efter det andet kliniske attak eller ifølge en defineret sygdomsprogression, ≥ 1,5 trin på EDSS-skalaen. Schering AS 11. maj 2006 For flere oplysninger kontakt Lisa Emilsson, informationschef, tlf. +46 (0) 8 728 42 00 eller gå ind på www.schering.dk

Dokumenter og links