Tidlig antistofbehandling forbedrer prognosen for leukæmipatienter

Resultater fra fase III-studie viser, at MabCampath har bedre effekt end chlorambucil som førstebehandling.

Studiet CAM307 er et internationalt fase III-studie, som sammenligner MabCampath® (alemtuzumab) med chlorambucil som behandling til tidligere ubehandlede patienter med kronisk lymfatisk leukæmi (B-KLL). Resultaterne blev i dag præsenteret på det 48. møde i "The American Society of Hematology (ASH)" i Orlando, USA.

De patienter, som blev behandlet med MabCampath, fik en længere såkaldt progressionsfri overlevelse, dvs. at patienterne efter gennemført behandling levede videre uden at sygdommen på ny blev forværret. Behandlingen med MabCampath nedsatte risikoen for, at patienten blev dårligere eller døde af sygdommen, med 42 % sammenlignet med chlorambucil (p=0,0001).

"Resultaterne viser, at patienter, som har fået 12 ugers behandling med MabCampath, ikke havde behov for yderligere behandling i de følgende to år (mediantid)", siger forsøgets ledende investigator, Peter Hillmen, MB, ChB fra Leeds General Infirmary, Leeds, Storbritannien.

"Resultaterne bekræfter det vi så i vort subkutane fase II-studie 2002*", siger Jeanette Lundin, speciallæge på Karolinska sjukhuset og forskningslæge dr. med. ved Karolinska Institutet i Solna.
"Den høje responsfrekvens, den længere progressionsfrie overlevelse og den forlængede behandlingsfrie periode for disse patienter støtter sammen med andre data, at MabCampath er en effektiv behandling ved KLL. Det betyder desuden, at MabCampath i fremtidige forsøg bør evalueres som en komponent i kombinationsbehandlinger og ved såkaldt konsolideringsbehandling".

Tidligere præsenterede resultater fra studiet har vist, at næsten 30 % flere responderede på behandlingen med MabCampath sammenlignet med chlorambucil (83 % vs. 55 %). Desuden kunne man konstatere, at sikkerheden for patienten er den samme for MabCampath som for chlorambucil, som anses for et af de sikreste lægemidler til KLL.

"Sammen med Genzyme ser vi frem til i begyndelsen af 2007 at ansøge om godkendelse af indikation for MabCampath som førstebehandling ved kronisk lymfatisk leukæmi", meddeler Peter Zündorf, chef for Schering-gruppens globale onkologiafdeling.
"Nu, da vi har viden om MabCampaths fordele som førstebehandling, er vort næste mål at undersøge det fulde potentiale af lægemidlet i kombination med andre præparater samt ved såkaldt konsolideringsbehandling."

* Lundin et al Blood 2002;100:768-773

Schering AS, 12 december 2006
For yderligere information kontakt venligst informationschef Lisa Emilsson, tlf. +46 8-728 42 49
Eller se på: www.schering.dk

Schering AS er et datterselskab til Schering AG – en forskningsbaseret lægemiddelvirksomhed. Dets aktiviteter er fokuserede på fire forretningsområder: Gynecology & Andrology, Oncology, Diagnostic Imaging såvel som Specialized Therapeutics til invaliderende sygdomme. Som en global virksomhed med innovative produkter er det Scherings mål at være markedsledende på de nævnte markeder på globalt plan. Sammen med et globalt netværk af eksterne partnere står virksomhedens allokerede forskningsressourcer som garant for fortløbende udvikling af nye lovende produkter. Gennem forskning er det Scherings mål at bidrage til fortløbende fremskridt på det medicinske område og dermed til øget livskvalitet for mennesker: Making Medicine Work


Genzyme: One of the world's leading biotechnology companies, Genzyme is dedicated to making a major positive impact on the lives of people with serious diseases. This year marks the 25th anniversary of Genzyme’s founding. Since 1981, the company has grown from a small start-up to a diversified enterprise with more than 8,500 employees in locations spanning the globe and 2005 revenues of $2.7 billion. Genzyme has been selected by FORTUNE as one of the “100 Best Companies to Work for” in the United States.

With many established products and services helping patients in more than 80 countries, Genzyme is a leader in the effort to develop and apply the most advanced technologies in the life sciences. The company's products and services are focused on rare inherited disorders, kidney disease, orthopaedics, cancer, transplant and immune diseases, and diagnostic testing. Genzyme's commitment to innovation continues today with a substantial development program focused on these fields, as well as heart disease and other areas of unmet medical need.

Abonner

Dokumenter og links