Undersøgelse gennemført - tidlig behandling med høj dosis for dissemineret sclerose

De 468 patienter, der indgår i undersøgelsen BENEFIT, hvor patienterne blev behandlet med henholdsvis Betaferon og placebo, har nu alle gennemført behandlingen i de to grene. Dette meddelte Schering AG på det 15. European Neurological Society (ENS) den 21. juni.

BENEFIT er den første undersøgelse med højdosisbehandling ved de første, tidlige tegn på dissemineret sclerose. Resultaterne af undersøgelsen præsenteres på Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS), der finder sted fra 28. september til 1. oktober 2005. Tidligere undersøgelser har vist, at personer, der ved de første kliniske tegn på dissemineret sclerose udviser læsioner i hjernen ved MR-scanning, i højere grad oplever andet stadie og dermed får diagnosen dissemineret sclerose. Med BENEFIT håber man at kunne bidrage til udskyde klinisk defineret dissemineret sclerose og dermed ændre sygdommens udvikling for disse højrisikopatienter ved at starte højdosisbehandlingen allerede ved de første tegn på dissemineret sclerose. De første analyser fra BENEFIT viser, at patienterne fra det tidspunkt, hvor de udviste de første kliniske tegn på dissemineret sclerose i høj grad har fulgt behandlingen. Mere end 93% af de behandlede patienter har gennemført undersøgelsesperioden på op til to år. Desuden siger mere end 90% af dem, der gennemførte undersøgelsesperioden, at de vil fortsætte i en opfølgningsundersøgelse med Betaferon (interferon beta-1b). - At så mange patienter gennemfører behandlingen i hele undersøgelsesperioden og ønsker at fortsætte behandlingen med Betaferon i opfølgningsundersøgelsen er meget opmuntrende, siger dr. Joachim-Friedrich Kapp, der er chef for Specialized Therapeutics hos Schering. - Resultatet fra BENEFIT kan føre til en ny standard i behandlingen af patienter ved de første kliniske tegn på dissemineret sclerose, mener dr. Kapp. Vi ser frem til de endelige resultater af BENEFIT, der bliver præsenteret til efteråret, og som kan komme til at udvide grænserne for behandling af dissemineret sclerose og tilbyde patienterne gennemprøvet og sikker behandling i alle sygdommens stadier. Schering AS Corporate Communication, 2005-06-08 Flere oplysninger fås ved at kontakte • Lisa Emilsson, Informationschef, Schering Nordiska AB. Tlf. 08-728 42 49; 070-635 72 20 • Siw Eriksson, Medicinsk chef, Schering Nordiska AB. Tlf. 08-728 42 30 Fakta BENEFIT BENEFIT (Betaferon in newly emerging multiple sclerosis for initial treatment) blev gennemført på 98 centre i 20 lande og omfatter i alt 487 patienter med første klinisk stadie, der tyder på dissemineret sclerose. Patienterne blev fulgt i en periode på op til 2 år. Undersøgelsen har til formål at identificere virkningen af tidlig højdosisbehandling med interferon beta-1b (Betaferon), der påbegyndes efter første kliniske stadium. Undersøgelsen er en dobbeltblindet, randomiseret, placebo-kontrolleret fase III undersøgelse. Fakta om dissemineret sclerose • Dissemineret sclerose er en kronisk og inflammatorisk sygdom, der angriber centralnervesystemet. • Dissemineret sclerose er den mest almindelige årsag til neurologiske handicap blandt yngre mennesker. • Der er ca. 7.000 patienter med dissemineret sclerose i Danmark. • Sygdommen opdages ofte mellem 25 og 35 år. • Dissemineret sclerose er dobbelt så udbredt hos kvinder. • Symptomerne er meget forskellige afhængig af hvilken del af centralnervesystemet, der angribes. • Hver femte person med dissemineret sclerose har en slægtning med sygdommen. Fakta om Betaferon Betaferon (Interferon beta-1b) anvendes til patienter med dissemineret sclerose, der forløber i stadier, samt sekundærprogressiv dissemineret sclerose. Betaferon var det første bremsende præparat mod MS og er det eneste, der har data fra 16 års opfølgende undersøgelser1. Referencer: Neurology 2005 ; vol 64 (6) suppl 1; P06.159 Ebers et al ###

Abonner

Dokumenter og links