Undersøgelsesresultat vedr. tidlig MS offentliggjort i Neurology – årsag til ny indikation for Betaferon

Tidlig behandling med Betaferon halverer risikoen for at udvikle klinisk sikker MS

Resultaterne fra den kliniske undersøgelse BENEFIT (Betaferon® in Newly Emerging Multiple Sclerosis for Initial Treatment) er blevet offentliggjort i Neurology, nr. 67*. Resultaterne fra det 2 år lange forsøg viser, at Betaferon 250 µg halverer risikoen for at udvikle klinisk sikker multipel sklerose (MS) sammenlignet med placebo.

Af de ubehandlede patienter i placebogruppen udviklede halvdelen (51 %) MS, inden for de næste seks måneder og 85 % fik diagnosen MS inden for to år efternye diagnosekriterier fra 2001**.

"Det er vigtigt for patienterne, at de tidligt får stillet diagnosen og får tilbudt effektive behandlingsmuligheder. Vi ved, at der kan forekomme irreversible neurologiske skader, før der stilles en sikker MS-diagnose," sagde Dr. Ludwig Kappos, professor i neurologi og klinisk neuroimmunologi ved universitetet i Basel, Schweiz og ansvarlig investigator på BENEFIT-undersøgelsen. "Resultaterne af BENEFIT-undersøgelsen viser, at behandling med Betaferon på et tidligt stadium af sygdommen kan forsinke progressionen af MS betydeligt."

Ny indikation
Ud fra resultaterne af BENEFIT-undersøgelsen fik Schering i juni i år godkendt den nye indikation for Betaferon, som omfatter behandling af patienter med tidlige kliniske tegn på MS, i Europa og Canada. "Det betyder, at vi allerede fra i sommer kunne behandle patienter med tidlige tegn på MS med Betaferon", siger dr. Siw Eriksson, medicinsk chef ved Schering Nordiska.

Mange patienter gennemførte undersøgelsen
Behandlingen med Betaferon blev virkelig godt accepteret i BENEFIT-undersøgelsen, hvor 93 % af patienterne gennemførte den toårige undersøgelsesperiode. Mere end 95 % af alle patienter, der gennemførte undersøgelsen, har valgt at fortsætte med Betaferon som led i en åben femårig opfølgningsundersøgelse.

Schering Nordiska AB, 24. oktober 2006

For mere information kontakt venligst
Lisa Emilsson, informationschef, Schering Nordiska, 08-7228 42 00
eller gå ind på www.schering.dk
Baggrundsfakta: http://www.schering.dk/scripts/dk/50_Medier/52_extramateriale/ms.php

Litteratur
* L. Kappos, C. H. Polman, M. S. Freedman, G. Edan, H. P. Hartung, D. H. Miller, X. Montalban, F. Barkhof, L. Bauer, P. Jakobs, C. Pohl, R. Sandbrink for the BENEFIT Study Group Treatment with interferon beta-1b delays conversion to clinically definite and McDonald MS in patients with clinically isolated syndromes Neurology 2006 67: 1242-1249
** McDonald et al. Recommended Diagnostic Criteria for MS. Ann Neurol 2001; 50:121-127

Dokumenter og links