Unik datadokumentation: Øjeblikkelig Betaferon-behandling af patienter med tidlig MS udskyder permanente funktionsnedsættelser væsentligt

40% mindre risiko for permanent funktionsnedsättelse (EDSS) sammenlignet med senere startet behandling.

Bayer Schering Pharma offentliggør nye data, som viser, at øjeblikkelig iværksættelse af behandling, med Betaferon® (interferon beta-1b), af patienter efter første kliniske symptom på dissemineret sklerose (MS) kan reducere risikoen for permanente neurologiske læsioner i henhold til EDSS (Expanded Disability Status Scale), med 40 procent over 3 år, sammenlignet med sen indsat behandling. Resultaterne af BENEFIT-studiet* (BEtaferon in Newly Emerging multiple sclerosis For Initial Treatment), blev fremlagt den 1. maj på The American Academy of Neurologys 59. generalforsamling i Boston, USA.

”En del patienter har allerede udviklet betydelige neurologiske skader når de förste tegn på MS viser sig, hvilket kan føre til multiple funktionsnedsættelser, senere i livet. BENEFIT-resultaterne viser tydeligt, at tidlig Betaferon-behandling, straks efter første kliniske sygdomstegn på MS, signifikant kan reducere skaderne, hvilket igen kan forlænge tiden det tager, inden patienten rammes af de funktionsnedsættende konsekvenser af MS”, udtaler dr. Mark S. Freedman, Professor of Neurology hos University of Ottawa og investigator på studiet. ”Det er et virkeligt skelsættende resultat, som endnu ikke nogen anden immunmodulerende MS-behandling, har kunnet vise, og det understreger vigtigheden af at starte behandling tidligt, i stedet for at vente på flere tegn på MS har udviklet sig. Læger og patienter bør tage disse enestående resultater med i deres overvejelser, når de diskuterer behandlingen”.

”Øjeblikkelig behandling” betyder at behandling, startes efter det første kliniske symptom på MS. I BENEFIT studiet defineres ”sen behandling” med at behandlingen först påbegyndes efter det andet kliniske attak, eller efter 2 år, alt efter hvad der indtræffer først.

”Det er et vigtigt fund, at tidlig immunmodulerende behandling straks efter første attak ikke bare påvirker fremtidige attakker, men også kan forsinke udviklingen af neurologiske funktionsnedsættelser med flere år”, siger Sten Fredrikson, professor i neurologi ved Karolinska Institutet og overlæge på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Om BENEFIT
BENEFIT er et multicenterstudie, som er gennemført på 98 klinikker i 20 lande, og inkluderer patienter, som er ramt af et enkelt klinisk symptom, som tyder på MS. 468 patienter med en enkelt klinisk demyeliniserende symptom på MS og typiske MRI-resultater blev randomiseret til at blive injiceret subkutant med enten 250 mikrogram interferon beta-1b hver anden dag eller placebo i et dobbeltblindet forsøg. Behandlingen varede i op til 24 måneder eller indtil det tidspunkt, patienterne blev diagnosticeret med klinisk definitiv MS. Alle deltagere i studiet fik derefter tilbud om at deltage i et opfølgende studie med Betaferon® med det formål, prospektivt at vurdere virkningen af en øjeblikkelig behandling i forhold til en udskudt behandling med Betaferon® på sygdommens langsigtede forløb i en samlet observationsperiode på 5 år..

Resultatet fra opfölgningsstudiet af BENEFIT viste at umiddelbar behandling med Betaferon, på patienter efter förste kliniske symptom, som tyder på MS, reducerede risikoen for permanent funktionsnedsättelse (EDSS progression) med 40% sammenlignet med senere behandling.

Resultatet fra opfölgningsstudiet af BENEFIT bekräftigede det tidligere to-års resultat, at umiddelbar start af behandlling med Betaferon efter det förste kliniske sygdomstegn reducerede signifikant risikoen (41%) for at udvikle klinisk definitiv MS.

Om Betaferon/Betaseron
Betaferon®, som forhandles under varemærket Betaseron® i USA og Canada, var det første immunmodulerende lægemiddel, der blev lanceret til behandling af MS, og er i dag et veletableret lægemiddel i hele verden. I Europa, USA og Japan er Betaferon godkendt til behandling af alle former for attakvis MS. Lægemidlet er i stand til at reducere antallet af MS-attakker med en tredjedel og at reducere hyppigheden af middelsvære til svære attakker med helt op til 50 procent. 16 års opfølgning på Betaferon-behandlede patienter har vist, at lægemidlet er sikkert og tolereres godt af patienterne.

København, den 4. april 2007.

For yderligere information kontakt venligst:
Lisa Emilsson, Communication Manager
Bayer Schering Pharma
Tfn: +46 +46 8 580 223 49
e-post: lisa.emilsson@bayerhealthcare.com

Bayer HealthCare er en delkoncern i Bayer AG og er en af verdens førende innovative virksomheder inden for sundhed og medicinalvarer, med hovedkvarter i Leverkusen i Tyskland. Bayer HealthCare har globale aktiviteter inden for divisionerne Animal Health, Consumer Care, Diabetes Care og Pharmaceuticals. Den farmaceutiske division arbejder under navnet Bayer Schering Pharma AG. Bayer HealthCares mål er at udvikle og fremstille produkter, der forbedrer mennesker og dyrs sundhed i hele verden.

Bayer Schering Pharma er en førende verdensomspændende farmaceutisk virksomhed inden for specielle behandlingsområder. Forsknings- og forretningsaktiviteterne fokuserer på områderne: Diagnostic Imaging, Hematology/Cardiology, Oncology, Primary Care, Specialized Therapeutics og Women's Healthcare. Gennem innovative produkter stiler Bayer Schering Pharma efter en førende position på markedet for specialbehandling. Det er Bayer Schering Pharmas mål at forbedre livskvaliteten samt at gøre en forskel for den medicinske udvikling gennem nytænkning.

I de skandinaviske lande er Bayer Schering Pharma en del af Bayer Norden, som er en regional enhed i den internationale koncern Bayer AG. Bayer Norden omfatter Danmark, Sverige, Norge og Island samt Estland, Letland og Litauen. Vi beskæftiger 475 medarbejdere og har en nettoomsætning på 731 mio. euro og et operativt resultat på 15,8 mio. euro (2006).
Forward-Looking Statements
This news release contains forward-looking statements based on current assumptions and forecasts made by Bayer Group management. Various known and unknown risks, uncertainties and other factors could lead to material differences between the actual future results, financial situation, development or performance of the company and the estimates given here. These factors include those discussed in our public reports filed with the Frankfurt Stock Exchange and with the U.S. Securities and Exchange Commission (including our Form 20-F). The company assumes no liability whatsoever to update these forward-looking statements or to conform them to future events or developments.

Abonner

Dokumenter og links