Bravida/BPA-fusion gav forbedret resultat

Bravida ASA er Nordens førende tekniske totalleverandør med mere end 13.000 medarbejdere i Norge, Sverige og Danmark. Selskabet er registreret i Norge og har hovedkontor i Stockholm. Bravida leverer fremtidens løsninger inden for informations- og kommunikationsteknologi, tele- og datanet, el, ventilation og rør, samt intelligente løsninger. Bravida håndterer hele leverancen fra design og projektering til installation, drift og vedligeholdelse. Medarbejderne er fordelt på mere end 400 lokaliteter i Norden. Se også www.bravida.no Bravida/BPA-fusion gav forbedret resultat (Oslo 2. maj 2001) Bravida, som er resultatet af forrige års fusion mellem norske Bravida og svenske BPA, havde en markant forbedring af driftsresultatet i første kvartal i år. Dette skete på trods af en marginal forbedring af selskabets omsætning. Bravida opnåede et driftsresultat på NOK 104 millioner i årets tre første måneder. Set i forhold til proformatallene for den samlede drift i de to selskaber for samme periode i fjor er dette en forbedring på NOK 84 millioner. EBITA-marginen er dermed blevet øget fra 1 til 4 procent fra 1. kvartal 2000 til 1. kvartal 2001. Omsætningen i selskabet er blevet øget med NOK 83 millioner fra 2569 millioner i fjor til 2652 millioner i år, samtidig med at der er blevet gennemført effektiviseringer og omkostningsreduceringer. - Jeg er tilfreds med vort første reelle kvartalsresultat i det nye selskab. Vi har allerede realiseret nogle af de synergier, som var en del af motivationen for fusionen, siger Jan Kåre Pedersen, koncernchef i Bravida. Han understreger, at der har været - og vil være - store udfordringer knyttet til at slå en organisation med 13.000 medarbejdere i tre lande sammen. Alligevel viser tallene i dag, at de ansatte er indstillede på og motiverede for at bidrage til, at det skal lykkes Bravida at etablere sig som en fremtidsrettet og pålidelig teknisk totalleverandør på det europæiske marked. Parallelt med, at selskabet arbejder med fusionsprocessen, byder markedssituationen inden for IKT og tele- og datanet på udfordringer. Selskabet har videreført sin strategi for IKT- markedet ved yderligere at fokusere på tjenester frem for produkter. Selskabet har ikke længere eksklusive aftaler inden for net-leverancer, men har alligevel haft en positiv udvikling gennem etablering af konkurrencedygtige aftaler. Dette er sket samtidig med, at selskabet inden for netmarkedet, i lighed med entreprisemarkedet, har været udsat for markedssvingninger. Se også www.bravida.dk For yderligere information: Per Øseth, finansdir. Tlf: +47 952 28 525 Anne Karin Augland, informationsdir. Tlf: +47 901 30 100 ------------------------------------------------------------ Besoeg http://www.bit.se for mere information Foelgende filer kan downloades: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/02/20010502BIT00730/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/02/20010502BIT00730/bit0001.pdf

Abonner

Dokumenter og links