Godt halvår for Bravida

Godt halvår for Bravida (Oslo 9. august 2001) Bravida fortsatte sin resultatforbedring i andet kvartal og fik et driftsresultat for 1. halvår på NOK 250 millioner. Det er mere end en fordobling sammenlignet med samme periode i fjor. Resultatforbedringen blev opnået sideløbende med integrationen af norske Bravida og svenske BPA. Bravida opnåede et driftsresultat, før afskrivninger af goodwill, på NOK 250 millioner i første halvår 2001. Set i forhold til proformatallene for de to fusionerede selskaber for samme periode i fjor er dette en forbedring på NOK 150 millioner. Overskudsgraden før goodwillafskrivninger var 4,5 procent i 1. halvår 2001, sammenlignet med 1,8 procent i 1. halvår 2000 og 3,9 procent i 1. kvartal 2001. Omsætningen er øget med NOK 34 millioner fra NOK 5.520 millioner i første halvår i fjor til NOK 5.554 millioner i år. - Resultatet for halvåret falder i tråd med selskabets egne forventninger og viser, at organisationen har modstået den ekstra belastning, en fusion med tilhørende integrationsproces medfører. Vi må kort og godt erklære os tilfredse med resultatet, siger Jan Kåre Pedersen, koncernchef i Bravida. Pedersen understreger, at det gode resultatet skyldes synergieffekter, effektivisering, markedstilpasning og omkostningsbesparelser på mange områder. Samtidig har organisationens evne til at håndtere integrationen og ændringerne på en positiv måde, været udslagsgivende. Bravidas mål er at etablere sig som en fremtidsrettet, profitabel og pålidelig teknisk totalleverandør primært på det nordiske markedet. Situationen på dagens hovedmarkeder, Norge og Sverige, er alt i alt meget solid, ikke mindst med en øget andel totalleverancer. Et væsentligt formål med fusionen var netop at tilbyde totalleverancer inden for teknisk installation og service. For yderligere information: Per Øseth, finansdirektør, tlf: +47 952 28 535 Anne Karin Augland, informationsdirektør, tlf: +47 901 30 100 ------------------------------------------------------------ Besøg http://www.waymaker.dk for mere information Følgende filer kan downloades: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/09/20010808BIT00750/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/09/20010808BIT00750/bit0001.pdf

Abonner

Dokumenter og links