Resultat 2002

Resultat 154 mio. NOK i 2002: Bravidas vanskeligste år hidtil · Kraftig reduktion i Norge · Stabilt resultat i Sverige · Integrationen i Danmark i gang (Oslo/Stockholm, 12. marts 2003) Bravida-koncernen fik et driftsresultat (EBITA) på 154 mio. NOK i 2002, mod 591 mio. NOK i 2001. Hovedårsagen til det svage resultat er et fald i driftsindtægterne i Norge på 916 mio. NOK. - Vi har lagt Bravidas vanskeligste år bag os. Tidligt i 2. kvartal var der en brat nedgang i telecomsektorens investeringer, og nedgangen fortsatte i løbet af året. En reduktion af bemandingen med i alt 1.000 medarbejdere blev gennemført parallelt med nedgangen i ordremængden. Effekten er som forventet: et svagt resultat, siger koncernchef Jan Kåre Pedersen. Markedet var - og er fortsat - generelt stramt i de nordiske lande ved indgangen til 2003, med lav og dels faldende aktivitet inden for bygge- og anlægssektoren og tilhørende stort prispres på tekniske løsninger. Telecomoperatørernes investeringer ligger nu lavt, det samme gælder markedet for informations- og kommunikationsteknologi (IKT) med tilhørende tjenester. Den samlede omsætning for Bravida-koncernen blev 11.797 mio. NOK i 2002. Mens omsætningen i Norge faldt med 916 mio. NOK, steg den med 830 mio. NOK i Sverige som konsekvens af tilpasningen af løbende afregning til også at gælde for mindre kontrakter. Den samlede omsætning for 2002 kan dermed ikke sammenlignes direkte med omsætningen for 2001, som var på 11.964 mio. NOK. - Fremover vil vi fortsat have fokus på markedstilpasninger af bemandingen, effektivisering og omkostningskontrol, samtidig med at vi fortsætter satsningen på de markedsmuligheder, som Bravida med sit koncept har skabt. Det er særligt i Sverige og Danmark, at markedet har fået øjnene op for de gevinster, der ligger i Bravida-konceptet, med totalansvar for tekniske løsninger, siger Jan Kåre Pedersen. Semco Danmark med ca. 2.000 medarbejdere skiftede navn til Bravida den 7. marts og er midt i lancerings- og omprofileringsfasen. Integrationen med den oprindelige, danske Bravida-virksomhed er godt i gang, og synergieffekterne knyttet til lokaler, IT, indkøbsaftaler og administrative omkostninger vil kunne ses i løbet af året. For yderligere information, kontakt: Per Øseth, vicekoncernchef og finansdirektør, tlf.: +47 952 28 535. Anne Karin Augland, kommunikationsdirektør, tlf.: +47 901 30 100. Se også www.bravida.dk Bravida ASA er Nordens førende tekniske totalleverandør med ca. 14.500 medarbejdere i Norge, Sverige og Danmark. Selskabet er norskregistreret med hovedkontor i Stockholm. Bravida leverer fremtidsrettede løsninger inden for informations- og kommunikationsteknologi (IKT), tele- og datanet, el, VVS og ventilation samt intelligente løsninger. Bravida håndterer hele leverancer fra design og projektering til installation, drift og vedligeholdelse. Medarbejderne er lokaliseret mere end 400 steder i Norden. Se også www.bravida.dk ------------------------------------------------------------ Besøg http://www.waymaker.dk for mere information Følgende filer kan downloades: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/12/20030312BIT00090/wkr0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/12/20030312BIT00090/wkr0003.pdf

Abonner

Dokumenter og links