.

 

Klik her, hvis du ikke kan læse pressemeddelelsen.
Pressemeddelelse København, 4. maj 2011
Kan du ånde lettet op?
Har du åndedrætsbesvær? Går du tit og hoster? Så kan det være et udtryk for dårlig kondi. Men det kan også være meget mere alvorligt. Statistisk set er der nemlig knap 22.000 århusianere, der går rundt med lungesygdommen Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) uden at vide det 1 2; en af Danmarks mest udbredte og alvorlige sygdomme. Er du én af dem? Eller er det nogen du kender? Den 11. maj 2011 mellem kl. 13 og 17 får alle århusianere mulighed for at få vished. En dyb indånding og pusten ud er alt, der skal til. Det sker i Musikhuset Aarhus, og alle er velkomne.

København, den 4. maj 2011: Faktisk skal der ikke mere end et pust til for at diagnosticere en af Danmarks mest udbredte folkesygdomme, KOL; Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, som omkring 430.000 danskere skønnes at lide af. Selvom det er let og smertefrit at teste for sygdommen, vurderes det, at over 200.000 danskere går rundt med sygdommen uden at vide det. Tallet har været støt stigende de seneste år, og udviklingen forventes at fortsætte.

Derfor skal der sættes fokus på sygdommen og sættes ind over for den. Og det er, hvad den landsdækkende kampagne ’Ånd Lettet Op’ står for.

Den 11. maj kommer ’Ånd Lettet Op’ til Århus. Fra kl. 13 og frem til kl. 17 står et hold af lungesygeplejersker og -læger klar i Musikhuset Aarhus til at teste lungekapaciteten hos de fremmødte århusianere. Ved at puste med fuld kraft i et såkaldt spirometer, kan man på stedet finde ud af, hvordan lungerne har det. 

Tidligere diagnose
For at give patienterne en tidligere diagnose har ’Ånd Lettet Op’ inviteret bl.a. Rådmand for Sundhed og Omsorg Dorthe Laustsen og overlæge Ronald Dahl til en diskussion om, hvordan man kan opdage KOL-patienter tidligere i forløbet, samt hvilke tiltag, der måske kunne hjælpe processen.

Kl. 14 inviterer ’Ånd Lettet Op’ derfor alle interesserede og fremmødte til en debatsession om hvilke tiltag, der kunne hjælpe behandlingen af KOL. Derudover vil paneldeltagerne diskutere KOL-indsatsen fremadrettet i et perspektiv af samarbejde, nytænkning og med patienten i fokus. Debatten vil blive styret med hård hånd af journalist, forfatter og radiovært Karen Thisted, der selv har markante meninger om KOL.

Bag ’Ånd Lettet Op’ står patientforeningen Lungepatient.dk.
’Ånd Lettet Op’ sponsoreres af AstraZeneca, Pfizer og Boehringer-Ingelheim.


For mere information, kontakt venligst
Jesper Bjerggren
Burson-Marsteller
Tlf.: 3123 2378
E-mail: jesper.bjerggren@bm.com

Fakta om ’Ånd Lettet Op’
’Ånd Lettet Op’ er en landsdækkende kampagne, som blev skudt i gang i november 2010 ved et event i Viborg. ’Ånd Lettet Op’ skal være med til at sætte større fokus på luftvejssygdomme, herunder især KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom). Mange danskere ved nemlig ikke, hvad KOL er, og andre går rundt med sygdommen uden at vide, at de har den!

Da ’Ånd Lettet Op’, i anledning af den internationale KOL-dag d. 17. november, åbnede dørene til Viborg Musiksal, strømmede flere end 200 viborgensere til for at få testet deres lungefunktion. Eventet blev sluttet af med en debatsession, hvor bl.a. Bent Hansen, regionsrådsformanden, Helge Petersen, landsformand for Lungepatient.dk og Michael Skov Jensen, overlæge på Regionshospitalet Viborg-Skive, Lungemedicinsk Ambulatorium, diskuterede hvordan man bedre kan støtte KOL-patienterne i Region Midtjylland.

I november 2011, vil ’Ånd Lettet Op’-kampagnen fortsætte med at afholde et arrangement i København. Bag ’Ånd Lettet Op’ står patientforeningen Lungepatient.dk.

’Ånd Lettet Op’ sponsoreres af AstraZeneca, Pfizer og Boehringer-Ingelheim. Læs mere om kampagnen ’Ånd Lettet Op’ på websitet www.åndlettetop.dk

Fakta om KOL
430.000 danskere skønnes at lide af Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL), heraf 230.000 i moderat grad og 40.000 i svær grad.3 KOL er en kronisk sygdom i lungerne, som indebærer, at lungevævet langsomt nedbrydes, og at patienten får problemer med at trække vejret. Sygdommen skyldes i 85-90 pct. af tilfældene tobaksrygning. Hver dag dør 9 danskere på grund af KOL4, ligesom KOL indebærer mange leveår med forringet livskvalitet. I 2001 var KOL tilgrundliggende eller medvirkende årsag til mere end 10 pct. af alle dødsfald5, og Verdenssundhedsorganisationen WHO forventer at KOL vil være den tredje mest hyppige dødsårsag i 2030, hvis der ikke sættes ind imod den.6
Hvert år indlægges næsten 25.000 danskere på grund af KOL. Indlæggelser med KOL er den hyppigste enkeltdiagnose på de medicinske afdelinger. Samtidig udgør KOL en massiv økonomisk belastning for det danske sundhedsvæsen, idet den årlige økonomiske byrde i Danmark er opgjort til mindst 3 mia. kr. KOL er en af de store folkesygdomme i lighed med hjertekarsygdomme, type 2-diabetes, kræft, knogleskørhed, muskel- og skeletsygdomme, allergier og psykiske sygdomme. Det er sygdomme, som i mange tilfælde kunne være undgået eller have fået et mindre alvorligt forløb, hvis de var blevet opdaget og behandlet i tide.

 
1 Dahl, Ronald. Ugeskr. Læger 2007. Kronisk obstruktiv lungesygdom synes at være væsentligt hyppigere end tidligere antaget; 169/46: 39392 Århus Kommune – statistik for hele kommunens befolkning pr. Januar 2011: http://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Borgmesterens-Afdeling/Statistik-og-Ledelsesinformation/Befolkning/Hele-befolkningen/Hele-befolkningen-i-Aarhus-Kommune-1--januar-2011.ashx3 Dahl, Ronald. Ugeskr. Læger 2007. Kronisk obstruktiv lungesygdom synes at være væsentligt hyppigere end tidligere antaget; 169/46: 3939 4 Sundhedsstyrelsens dødsårsagsregister fra 2009: http://www.sst.dk/publ/Publ2010/DOKU/Registre/Doedsaarsagsregisteret2009.pdf5 Statens Institut for Folkesundhed – Folkesundhedsrapporten 2007: http://www.si-folkesundhed.dk/upload/kap_9_kronisk_obstruktiv_lungesygdom_kol.pdf6 WHO  - Chronic Obstructive Pulmonary Disease (: http://www.who.int/respiratory/copd/en/index.html

 

Tags:

Abonner