Pressemeddelelse: Kender du en viborgenser med KOL?

Knap hver tyvende dansker lider af lungesygdommen KOL uden at have diagnosen[1]. Statistisk set går knapt 1800 viborgensere dermed rundt med en af Danmarks mest udbredte og alvorlige sygdomme uden at vide det. På verdensdagen for KOL den 17. november mellem kl. 14.00 og 17.00 får alle viborgensere mulighed for at tage en dyb indånding og puste ud for dermed at teste deres lungefunktion. Det sker i Viborg Musiksal, og alle er velkomne.

København, den 9. november 2010: Faktisk skal der ikke mere end et pust til for at diagnosticere en af Danmarks mest udbredte folkesygdomme, KOL: Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, som omkring 430.000 danskere skønnes at lide af. Selvom det er let og smertefrit at teste for sygdommen, vurderes over 200.000 danskere at gå rundt med sygdommen uden at vide det.  Tallet har været støt stigende de seneste år, og udviklingen forventes at fortsætte.

Den 17. november står et hold af lungesygeplejersker og -læger klar i Viborg Musiksal til at teste lungekapaciteten hos viborgenserne. Ved at puste med fuld kraft i et mundstykke, kan de fremmødte på stedet finde ud af, hvordan deres lunger har det. 

Det er altafgørende, at sygdommen opdages tidligt, fortæller en af landets fremmeste eksperter inden for luftvejssygdomme, Peter Lange, der er ledende overlæge ved Hjerte-Lungemedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital:

Mange patienter med KOL får først stillet KOL-diagnosen sent i sygdomsforløbet. Ikke sjældent er lungekapaciteten nedsat til halvdelen af det normale, når lægen og patienten for første gang bliver opmærksomme på symptomerne”, siger Peter Lange. 

Udover at kunne puste i det særlige spirometer og dermed teste, hvorvidt man er i risikozonen for at udvikle KOL, lægger Musiksalen også lokaler til en debat om KOL. Debatten starter kl. 16.30 og er åben for offentligheden.

I debatpanelet finder man regionrådsformand Bent Hansen, formand for forebyggelsesudvalget i Viborg Kommune Katrine Ørnebjerg Larsen, lungemediciner Michael Skov Jensen fra Regionshospitalet Viborg-Skive, praktiserende læge Arly Heide og ikke mindst landsformanden for Lungepatient.dk Helge Petersen. 

Debatten tager udgangspunkt i en nordisk undersøgelse af indsatsen på KOL-området[2], hvor Region Midt indplaceres på en samlet 16. plads ud af 20 mulige. Paneldeltagerne har til opgave at diskutere KOL-indsatsen fremadrettet i et perspektiv af samarbejde, nytænkning og med patienten i fokus.

Lungepatient.dk står sammen med Lungemedicinsk Ambulatorium på regionshospitalet Viborg-Skive bag Ånd Lettet Op, hvis formål er at sætte fokus på KOL, tidlig opsporing og korrekt behandling. 

Ånd Lettet Op sponsoreres af AstraZeneca, Pfizer og Boehringer Ingelheim.


For mere information kontakt venligst
Jesper Bjerggren
Burson-Marsteller
Tlf.: 3123 2378
@:jesper.bjerggren@bm.com


Fakta om Ånd Lettet Op og KOL-dagen den 17. november
På den internationale KOL-dag onsdag den 17. november kl. 14-18.30 afholder Ånd Lettet Op et oplysningsevent i Viborg Musiksal, som består af to dele: En spirometri-event og en debatsession. Spirometri-eventen er åben for alle, som har lyst til at få testet sin lungefunktion af lungesygeplejersker, læger og fysioterapeuter, som er til stede. I debatpanelet har en række lokale personer med indsigt og holdninger til sundhedsområdet taget plads. Herunder regionrådsformand Bent Hansen, overlæge Michael Skov Jensen Lungemedicinsk Ambulatorium Regionshospitalet Viborg-Skive, landsformand Helge Petersen fra Lungepatient.dk samt Katrine Ørnebjerg Larsen, formand for Forebyggelsesudvalget Viborg Kommune. Parterne skal diskutere, hvordan man bedre kan støtte KOL-patienterne i Region Midtjylland og evt. koble denne indsats til allerede eksisterende sundhedsprojekter i kommunen. Udgangspunktet for debatten er resultaterne i KOL-indexet, som bliver præsenteret af direktør, PhD Arne Björnberg, Health Consumer Powerhouse.

Læs mere om kampagnen Ånd Lettet Op på websitet www.åndlettetop.dk


Fakta om KOL
430.000 danskere skønnes at lide af Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL), heraf 230.000 i moderat grad og 40.000 i svær grad. KOL er en kronisk sygdom i lungerne, som indebærer, at lungevævet langsomt nedbrydes, og at patienten får problemer med at trække vejret. Sygdommen skyldes i 85-90 pct. af tilfældene tobaksrygning. Hver dag dør 10 danskere på grund af KOL, der er en hyppigere dødsårsag end lungekræft, ligesom KOL indebærer mange leveår med forringet livskvalitet. Hvert år indlægges næsten 25.000 danskere på grund af KOL. Indlæggelser med KOL er den hyppigste enkeltdiagnose på de medicinske afdelinger. Samtidig udgør KOL en massiv økonomisk belastning for det danske sundhedsvæsen, idet den årlige økonomiske byrde i Danmark er opgjort til mindst 3 mia. kr. KOL er en af de store folkesygdomme i lighed med hjertekarsygdomme, type 2-diabetes, kræft, knogleskørhed, muskel- og skeletsygdomme, allergier og psykiske sygdomme. Det er sygdomme, som i mange tilfælde kunne være undgået eller have fået et mindre alvorligt forløb, hvis de var blevet opdaget og behandlet i tide. Der er derfor brug for, at sundhedsvæsenet langt mere målrettet og systematisk sætter ind over for disse ”stille dræbere”, hvor symptomerne ofte først mærkes, når situationen er alvorlig.


 

[1] Dahl, Ronald. Ugeskr. Læger 2007. Kronisk obstruktiv lungesygdom synes at være væsentligt hyppigere end tidligere antaget; 169/46: 3939
[2] Lindblad et al. Nordic COPD Index 2010. 2010

Tags:

Abonner