Bygg riktig og unngå allergi

I Norge tilbringer vi ca. 80-90% av tiden innendørs. Inneklimaet har derfor stor betydning for vår helse, komfort og velvære, og inngår som en viktig faktor når vi måler bærekraft ut fra den sosiale dimensjonen.

Flere undersøkelser peker på at en del av årsaken til den kraftig stigende forekomsten av allergi, kan finnes i inneklimaet vårt.

Når det gjelder muligheten for å redusere plagene og medisinforbruket blant de 20-30% av befolkningen som har allergi, er det god grunn til å anbefale en reduksjon av forekomsten av allergener i innemiljøet”, sier Tommy Bisgaard, direktør for Byggitegl.no.

Allergenkilder i inneklimaet omfatter husstøvmidder, vekst av muggsopp og pelsbærende kjeledyr, ifølge rapporten ”Muret byggeri og indeklima” fra Statens Byggeforskningsinstitut i Danmark.

”En god nyhet er, at nordisk forskning viser at inneklimaet ikke påvirkes negativt av de materialene som benyttes i murbygg. Med andre ord sikrer murverket et godt og sunt inneklima. En del av forklaringen er at murbygg består av materialer som er produsert av naturens egne uorganiske materialer, som f.eks leire, kalkstein, sand, stein og grus. Teglstein regulerer varmen, demper lyden og gir heller ikke næring til muggopp”, fastslår Tommy Bisgaard.

Fakta:

Inneklima i tegl

 • Avgir ingen gasser
 • Gir ikke næring til muggsopp
 • Ingen luftgener
 • Akkumulerer og regulerer varmen
 • Demper lyd
 • Absorberer og avgir vann hurtig
 • Reduserer luftfuktighet
 • Ingen elektriske og elektrostatiske forhold
 • Ingen ionisert og radioaktiv stråling

Et dårlig inneklima kan gi følgende symptomer og sykdommer:

 • Hodepine
 • Tretthet
 • Konsentrasjonsvansker
 • Hukommelsessvikt
 • Svimmelhet
 • Kløe i øyne og øyenkatarr
 • Tett nese
 • Heshet
 • Rødme og svie i huden
 • Høyfeber og astma
 • Eksem
 • Kreft

Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 45 3332 3434 eller Mobil: 45 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Byggitegl.no

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. 

Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter.

Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlandske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia